Poziv za predlaganje tema i izlaganja na godišnjem stručnom skupu 2018.

Tajništvo Instituta za javnu upravu je donijelo odluku da će tema godišnjeg znanstveno-stručnog skupa 2018. biti

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava

Održavanjem skupa na ovu temu obilježilo bi se 30 godina od stupanja na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi (1988.) te 10 godina otkako je Republika Hrvatska u cijelosti ratificirala Povelju. Znanstveno-stručni skup se planira za sredinu veljače 2018. godine. Tajništvo poziva sve članove Instituta koji su zainteresirani sudjelovati svojim izlaganjem da do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 riječi predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e-mail adrese admin@iju.hr te ivan.kopric@pravo.hr.

Preuzmite poziv...


Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća znanstvene radove koji se bave temama iz tri upravna područja: decentralizacija i lokalna samouprava, upravna teorija te javno pravo.

U bloku o decentralizaciji i lokalnoj samoupravi Simona Kukovič iznosi podatke o lokalnom vodstvu te rezultate o stilovima vodstva koje je istraživala u Sloveniji. Josip Jambrač nudi detaljnu financijsku analizu učinaka do kojih je funkcionalna decentralizacija dovela penest godina nakon početka njezine primjene, ukazujući na niz problema koji još uvijek postoje.

U bloku o upravnoj teoriji Mirna Puđak pojašnjava doprinos Mary Parket Follet organizacijskog teoriji i javnoj upravljanja, dok Ivan Lehpamer nudi detaljnu analizu časopisa s obzir na razinu primjene komparativnih istraživanja i metodologije koja je pritom primjenjena.

U bloku posvećenom javnom pravu Ana PavlovskaDaneva i Elena Davitkovska daju pregled novog makedonskog Zakona o općem upravnom postupku ispitujući u kojoj mjeri je on zaista moderniziran te prati li europske standarde. Matija Milošđ objašnjava mjerila primjene prava na zaborav i problem temporalnosti slobode izražavanja pred španjolskim sudovima, dajući posebni osvrt na presudu Google Spain.

Časopis sadrži još i izvještaj kao i zaključke međunarodne konferencije LookingBeyondtheCrises: ImpactofMassMigrations on theLocal, Regional, National and EU Governance čiji organizor je bio Institut za javnu upravu kao i zaključke sa te konferencije te intervju profesora Ivan Koprića međunarodnoj udruzi International Institute of Administrative Sciences.


Poziv na predavanje

Gostujuće predavanje "50 years of practice under the US Freedom of Information Act (FOIA)" održati će prof.dr. Tuan Samahon u Vijećnici Pravnog fakultera u ponedjeljak, 8. svibnja 2017. s početkom u 14.00 sati.

Poziv na predavanje


Poziv na predavanje

Gostujuće predavanje The American Presidency and the Administration of Federal Agencies in the Era of President Donald Trump održati će prof.dr. Tuan Samahon u Vijećnici Pravnog fakultera u ponedjeljak, 10. travnja 2017. s početkom u 14.00 sati.

Poziv na predavanje


Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća isključivo znanstvene radove, točnije tri izvorna te tri pregledna znanstvena rada. Tematika radova se odnosi na upravnu modernizaciju, upravnu organizaciju te dobro javno upravljanje. U bloku o upravnoj modernizaciji Robert Muharremi piše o modernizaciji zdravstvenog sektora u Kosovu koja je u pripremi, a sastoji se u uvođenju novi menadžerskih instrumenata. Egle Kavoliunaite Ragauskiene svoj je rad posvetila lobiranju te njegovom pravnom uređenju u Poljskoj i Litvi, kao i preporukama drugim državama članicama EU. Rudy Chouvel opisuje načine provođenja vanjske financijske revizije nad jedinicama lokalne i regionalne samouprave koju provode regionalne revizijske institucije u državama europske unije. U bloku o upravnoj organizaciji Iva Lopižić konstruira modele obavljanja poslova državne uprave na teritoriju u postsocijalističkim zemljama. U bloku o dobroj javnom upravljanju Berislav Mance piše o suradnji civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dok Gordan Struić i Vjekoslav Bratić objašnjavaju participaciju javnosti u zakonodavnom postupku na primjeru Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora.


Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Eugen Pusić" za 2017. godinu

pusic
Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 28. veljače 2017. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

pročitajte više...

Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

tribinaU četvrtak, 16. veljače održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?, a urednici skupa, kao i knjige koja je okupila radove izlagača na skupu, prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i doc.dr.sc. Teo Giljević.

Pozdravne govore održali su potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić te prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

U okviru skupa održana su tri panela. ....opširnije

Galerija fotografija sa skupa: ....fotografije


Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i višestupanjsku upravu te upravnu modernizaciju. U bloku o decentralizaciji i višestupanjskoj upravi Carlo Panara objašnjava ulogu višestupanjske uprave u pravnom sustavu Europske unije, Jill L. Tao piše o decentralizaciji u unitarnim zemljama, u ovom slučaju u Južnoj Koreji i Kini, Pekka Kettunen piše o promjenama u pružanju lokalnih javnih službi, u ovom slučaju zdravstvenih usluga u Finskoj, dok skupina autora iz mađarske (Ilona Pálné Kovács, Ákos Bodor, István Finta, Zoltán Grünhut, Péter Kacziba, Gábor Zongor) prikazuje rezultate svog istraživanja o decentralizaciji u Mađarskoj. U bloku o upravnoj modernizaciji Gordana Žurga piše o sustavu upravljanja kvalitetom u slovenskoj javnoj upravi, Nevia Čičin-Šain piše o mogućnostima novog odnosa porezne uprave prema građanima dok Nevena Jerak Muravec, Martina Poljičak Sušec i Doris Jerak pišu o harmonizaciji statističkih službi i poziciji hrvatske u tom pogledu. Svi su radovi pisani na engleskom jeziku te svi ulaze u kategoriju znanstvenih radova.

U rubrici sudska i upravna praksa sadržana je praksa upravnog suda u Rijeci, dok rubrika vijesti sadrži pet vijesti sa tribina i konferencija. U rubrici aktualna tema Ivan Koprić i Mihovil Škrarica pišu o događajima u hrvatskoj u 2015.


Najava godišnjeg savjetovanja

Institut za javnu upravu organizira znanstveno-stručni skup na temu:

"GRAĐANI, JAVNA UPRAVA, LOKALNA SAMOUPRAVA: JESU LI MOGUĆI POVJERENJE, SURADNJA I POTPORA?"


Skup održati će se u četvrtak, 16. veljače 2017. s početkom u 9.00 h u dvorani Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb.

S naših stranica možete preuzeti poziv za skup, program stručnog skupa i prijavnicu.

Poziv za stručni skup
Program stručnog skupa
Prijavnica za stručni skup
tribina

Održan 12. Forum za javnu upravu

tribina

U srijedu, 23. studenoga održan je 12. Forum za javnu upravu u organizaciji Instituta za javnu upravu i Fridrich Ebert Zaklade. Tema 12. Foruma bila je Uprava u digitalno doba III: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost.

Prvo uvodno izlaganje održali su prof.dr.sc. Neven Vrček s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i doc.dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje i docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tema je bila E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu.

Drugo uvodno izlaganje održale su doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima. Diskutanti koji su komentirali uvodna izlaganja bili su prof.dr.sc. Josip Kregar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca i Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a raspravu je moderirao Milan Koštro (Panda komunikacije).

Nakon uvodnih izlaganja i komentara diskusanata uslijedila je rasprava u koju su se uključili ostali sudionici Foruma. Izlaganja i rasprava sudionika Foruma doveli su do određenih zaključaka skupa i policy preporuka, prije svega vezanih za strateški pristup e-upravi,kadrovske izazove te e-usluge i usmjerenost na korisnike. Forum je okupio tridesetak zainteresiranih sudionika, akademičara kao i praktičara, uključujući predstavnike Ministarstva uprave.


Održana 4. tribina teorijskih razgovora o javnoj upravi

tribina

U ponedjeljak, 14. studenoga, na Pravnom fakultetu u Zagrebu održana je 4. tribina teorijskih razgovora Instituta za javnu upravu. Tema tribine bila je Istraživanje javne uprave u Hrvatskoj: Zašto ne radimo evaluacijske studije?, a uvodno izlaganje održao je predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić, nakon čega je uslijedila dinamična i vrlo inspirativna rasprava sudionika tribine.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić u svom je izlaganju, između ostaloga, objasnio razliku između evaluacije i evaluacijskih studija, metodologiju provođenja evaluacijskih studija, njihovu važnost, implikacije te brojna druga pitanja vezana za provođenje evaluacije u javnoj upravi, osvrćući se na konkretne primjere i probleme iz prakse. Neki od problema koji su proizašli iz izlaganja i oko kojih se povela rasprava odnose se na manjak provedbe evaluacija i evaluacijskih studija u Hrvatskoj, njihov utjecaj u donošenju javnih odluka na najvišim političkim razinama,(ne)dostupnost podataka, otpor institucija provođenju evaluacija, pitanje mjerila odnosno vrijednosti i problem suglasnosti oko njih, problem terminologije pojedinih dimenzija rezultata odnosno posljedica do kojih pojedine politike i programi dovode, komparativna iskustva, itd.

Tribina je okupila četrdesetak zainteresiranih sudionika, kako pripadnika akademske zajednice, tako i upravnih praktičara te drugih zainteresiranih pojedinaca.


Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na evaluaciju u javnoj upravi, urbano upravljanje, javno pravo te upravnu organizaciju. U ovome broju časopisa objavljeno je osam znanstvenih radova, od čega tri na engleskom jeziku. Profesor emeritus Hellmutt Wollmann piše o primjeni rezultata evaluaciju u javnoj upravim, kao i oblicima evaluacije koje postoje. Jeffrey Sellers i Michele Breuillard pišu o urbanom upravljanju sa teorijskog stajališta te sa posebnim osvrtom na Francusku. U bloku o upravnom pravu pišu Milan Marković i Aleksandra Vukašinović koji pišu o europskom državljanstvu, Mateja Helda koja piše o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Gordan Struić koji piše o vjerodostojnom tumačenu te Davor Trlin koji piše o sudskoj kontroli u Bosni i Hercegovini. U zadnjem bloku Iva Lopižić piše o dekoncentriranoj državnoj upravi.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH, upravnog suda u Splitu te Odbora za državnu službu. Novi broj časopisa sadrži studiju slučaja o mrežama španjolskih gradova te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima


Poziv na 4. tribinu teorijskih razgovora o javnoj upravi

Pozivamo Vas na 4. tribinu teorijskih razgovora o javnoj upravi na temu:

Istraživanje javne uprave u Hrvatskoj. Zašto ne radimo evaluacijske studije?

koja će se održati 14. studenog 2016. s početkom u 15,00 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Ćirilometodska 4, dvorana IV/prizemlje

Poziv i program

Podsjetnik za uplatu članarine

Podsjećaju se članovi Instituta za javnu upravu na potrebu uplate godišnje članarine Institutu za 2016. Članarina za fizičke osobe iznosi 100,00 kn, za pravne osobe 1.800,00 kn, za studente 30,00 kn te za umirovljenike 50,00 kn.

Institut za javnu upravu također poziva sve zainteresirane za uključivanje u njegov rad i aktivnosti da pošalju osobne podatke i zamolbu za primanje u članstvo na admin@iju.hr.

Podaci za uplatu članarine:

Institut za javnu upravu
Ul. sv. Ćirila i Metoda 4
10 000 Zagreb
OIB: 15893647219
IBAN: HR7923600001101452669
Model: HR00 Poziv na broj: 3211

Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ za 2016. godinu

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 15. siječnja 2016. raspisao natječaj za dodjelu Nagrade „Eugen Pusić“ za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade, koja se ove godine dodjeljuje drugi puta zaredom, je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada u kategoriji studenata, dok u kategoriji mladih znanstvenika ove godine nije bilo prijavljenih radova.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, doc. dr. sc. Frane Staničić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno povjerenstvo je izrazilo naročito zadovoljstvo kvalitetom pristiglih radova te je mišljenja da su još neki radovi, osim nagrađenog, vrijedni javne objave, kako bi bili dostupni znanstvenoj i stručnoj javnosti.

Tajništvo Instituta je 23. rujna 2016. donijelo odluku da se Nagrada „Eugen Pusić“ za 2016. godinu u kategoriji studenata dodijeli Berislavu Manceu za rad "Suradnja civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“.

Nagrađeni rad se upućuje na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, a autoru pripada i novčana nagrada. O datumu uručenja nagrađeni student će biti obaviješten pisanim putem.

Uredništvo časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration te urednik Biblioteke Priručnici Instituta za javnu upravu će razmotriti mogućnost objave i drugih radova pristiglih na natječaj.

Čestitamo!

Poziv - međunarodna konferencija "Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, Dubrovnik, 11.-14. svibnja 2017.

dubrovnik
Institut za javnu upravu najavljuje međunarodnu konferenciju “Looking Beyond the Crises: Impact of Mass Migrations on the Local, Regional, National, and EU Governance”, koja će se održati u Dubrovniku od 11.-14. svibnja 2017.

Konferencija se održava u suradnji s International Political Science Association (IPSA), Studijskim centrom za javnu upravu i javne financije Pravnog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Detalji o cilju i temi Konferencije, uvjetima sudjelovanja i rokovima za prijavu radova nalaze se na mrežnim stranicama Konferencije.

11. forum za javnu upravu, Zagreb, 14. rujna 2016.

IMG_8841
Dana 14. rujna 2016. u hotelu Dubrovnik održan je 11. Forum za javnu upravu, ovoga puta pod temom Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću. Uvodna izlaganja održale su doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i dr.sc. Daniela Širinić s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Docentica Grbeša Zenzerović bavila se pitanjem komuniciranja tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj, pri čemu je objasnila kontekst i trendove u kojem se odvija komunikacija medija i izvršne vlasti općenito, a nakon toga dala osvrt na stanje u Hrvatskoj te usporedbu sa zapadnim zemljama. Dr. sc. Širinić u svom je izlaganju prezentirala rezultate projekta u kojem je sudjelovala skupina istraživača s Fakulteta političkih znanosti, a u kojem su se istraživali politički prioriteti u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2016.

Analiza policy i medijske agende pokazala je trendove u naglašavanju javnopolitičkih tema u medijima te zastupljenost pojedinih policy pitanja na vladinim dnevnim redovima. Nakon izlaganja uslijedio je komentar Aleksandre Kolarić, komunikacijske stručnjakinje, koja je istaknula važnost educiranosti i profesionalizma osoblja koje se bavi komuniciranjem politike i javnih politika, kao i brojne probleme vezane za informiranje javnosti, komuniciranje, vođenje javnih kampanji i dr. Nakon uvodnih izlaganja i komentara, uslijedila je dinamična i zanimljiva rasprava koju je moderirao Tomislav Klauški (novinar, 24 sata), a koja je iznjedrila dodatna pitanja, ali i određene zaključke i preporuke u pogledu informiranja i komuniciranja s javnošću, osposobljenosti službenika za odnose s javnošću, vođenja komunikacijskih strategija te šire zaključke u vezi funkcioniranja tijela izvršne vlasti i institucija u Hrvatskoj općenito.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na učinkovitost javne uprave, javne službe i nezavisne regulatore, a obuhvaća šest znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Aleksandra Maksimovska i Aleksandar Stojkov pišu o socijalnoj responsivnosti i učinkovitosti lokalne samouprave na slučaju Makedonije, a Romea Manojlović bavi se pitanjem uvjetovanosti organizacijske učinkovitosti i veličine organizacije. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Mauricio Covarrubias, Adriana Plasencia Diaz i Mauricio Covarrubias Romero bave se decentralizacijom obrazovne politike u Meksiku, Desanka Sarvan piše o upravljanju vodnim uslugama kao faktoru teritorijalne integracije lokalnih jedinica, dok se Kristijan Karajić u svom radu bavi menadžmentom arhivskih ustanova i programa. U posljednjem tematskom bloku Josip Vučković piše o kontroli ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH i Ministarstva financija. Novi broj časopisa sadrži i pojmovnik Tea Giljevića te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Sastanak prve radne skupine COST projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison, Zagreb, 27. i 28. lipnja 2016.

COST 1
U sklopu međunarodne mreže COST (European Cooperation in Science and Technology) 27. i 28. lipnja 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je dvodnevni sastanak članova prve radne skupine (WG1 External (Post) NPM) koja djeluje u okviru projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison (ISCH COST Action IS1207). Prije održavanja ove radionice Zagrebu, autori/izlagači doradili su radove prema smjernicama za standardizaciju znanstvenih radova koje su prethodno sastavili profesori Koprić, Marcou i Wollmann radi potrebe pripreme nove knjige o evaluaciji reformi lokalnih i regionalnih javnih službi.

pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i obuhvaća šest znanstvenih radova, od koji je pet pisano na engleskom te jedan na hrvatskom jeziku. Koenraad De Ceuninck i Herwig Reynaert pišu o centralno-lokalnim odnosima u Flandriji, Anto Bajo, Irena Klemenčić i Marko Primorac obrađuju pitanje asimetrične decentralizacije u odabranim zemljama članicama Europske unije, a Ieva Vezbergaite daje komparativnu analizu Brazila i Meksika u pogledu politike decentralizacije i subnacionalne autonomije. Bogoljub Milosavljević i Jelena Jerinić bave se statusom srpskih gradova u kontekstu nacionalne strategije o decentralizaciji, rad Dejana Vučetića obrađuje pitanje decentralizacije i kapaciteta gradskih uprava, dok Muhamed Mujakić analizira ustavna pitanja i teritorijalno ustrojstvo lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Osim navedenog, u časopisu se u rubrici Aktualne teme daje analiza važnih političkih i društvenih događaja u Hrvatskoj u 2014. godini, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i niz vijesti o održanim konferencijama, skupovima i predavanjima.

Treća tribina teorijskih razgovora "Socijalni klijentelizam i kontradiktorni socijalni mozaik kao okvir razvoja javnih politika u Hrvatskoj, Zagreb, 1. lipnja 2016.

zrinscak
Institut za javnu upravu organizirao je još jednu, treću po redu tribinu teorijskih razgovora iz područja javne uprave, namijenjenu svim svojim članovima - pripadnicima akademske zajednice, profesorima, docentima, asistentima, studentima doktorskih i diplomskih studija javne uprave, političkih znanosti, prava, socijalnog rada, ekonomije i drugih društvenih znanosti, a podjednako i stručnjacima-praktičarima zaposlenima u javnom sektoru koji žele proširiti postojeća znanja i primijeniti ih na stjecanje novih uvida u njihove svakodnevne dužnosti. Voditeljica teorijskih tribina je izv. prof. dr. sc Gordana Marčetić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zamisao i cilj ovog tipa tribina jesu razgovori i razmjene znanja o određenoj temi sa stajališta suvremenih teorijskih i doktrinarnih usmjerenja, koncepata i okvira, koji su u suvremenim ekonomskim i društvenim uvjetima u Hrvatskoj i diljem Europe i svijeta nužni za razumijevanje i/ili objašnjavanje zakonitosti zbivanja i pojava u javnoj upravi, radi unaprjeđenja organizacije i funkcioniranja sustava javne uprave. Tribine su strukturirane na način da uvodno izlaganje o nekoj temi okupljenima predstavlja jedan član akademske zajednice, nakon čega publika komentira te se otvara rasprava.

pročitajte više...

Konferencija NISPAcee „Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress“, Zagreb, 19.-21. svibnja 2016.

nispa01
Mreža škola i instituta za javnu upravu u srednjoj i istočnoj Europi (NISPAcee) održala je svoju 24. godišnju konferenciju u Zagrebu. Domaćin konferencije bio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Glavni cilj ovogodišnje konferencije bio je okupiti ugledne znanstvenike, istraživače, stručnjake i profesionalce, studente i druge sudionike koji će predstaviti svoje konceptualne radove, rezultate istraživanja i druge znanstvene i stručne radove i prezentacije o čimbenicima utjecajima i važnosti Europskog upravnog prostora (EAS), koji se širi po cijeloj Europi i susjednim područjima te radi razmjene znanja o upravnim kapacitetima na svim razinama upravljanja u Europi i regiji, te o konkretnim načinima kako ih ojačati u zemljama NISPAcee regije.

pročitajte više...

Predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Zagreb, 26. travnja 2016.

Pasted Graphic
Pozivamo vas na predavanje koje će u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, Sveučilište u Valenciennesu, Francuska.

Predavanje na temu „New tools of EU economic governance and the rule of law“ održat će se u utorak, 26. travnja 2016. od 14.30 do 16.00 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Vijećnica, II. kat.

Predavanje se održava na engleskom jeziku.

pročitajte više...

10. Forum za javnu upravu, Zagreb, 2. ožujka 2015.

Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut za javnu upravu organiziraju 10. Forum za javnu upravu na temu upravnog obrazovanja, koji će se održati u srijedu, 02. ožujka 2016. godine u hotelu "Dubrovnik", Gajeva 1, Zagreb, od 14:00 do 17:00 sati.

Uvodna predavanja izložit će izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta zaupravu Sveučilišta u Ljubljani s temom "Razvoj i akreditacija studijskih programa za javnu upravu: iskustva Slovenije u svjetlu europskih trendova" te doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Jasmina Džinić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom " Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive".

Prvi diskutant u raspravi bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, a drugi diskutant Dubravka Prelec iz Državne škole za javnu upravu u Zagrebu.

Moderatorica rasprave bit će izv. prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na mail:
ijp@fes.hr


Poziv i program

Znanstveno-stručni skup i savjetovanje "Upravljanje učinkovitošću i kvalitetom u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi", Zagreb, 11. veljače 2016.

01

11. veljače 2016. održano je 12. godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu. Ovogodišnje savjetovanje bilo je posvećeno pitanju upravljanja kvalitetom i učinkom u javnoj upravi općenito, a posebno u lokalnoj samoupravi. Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Jasmina Džinić i doc. dr. sc. Romea Manojlović.

Savjetovanje je okupilo više od stotinu sudionika, a izloženo je ukupno 11 radova. Izlagači su bili iz Hrvatske i Slovenije, većinom nastavnici na fakultetima, ali i stručnjaci iz prakse. Svi radovi izloženi na savjetovanju objavljeni su i u posebnom zborniku „Upravljanje učinkom i kvalitetom u javnoj upravi“ koji je podijeljen sudionicima, a može se naručiti i preko Internet stranica instituta za javnu upravu.
pročitajte više...

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na upravne postupke, javne financije i računovodstvo te upravnu teoriju, a obuhvaća sedam znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a četiri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Šprela Zagorc piše o institutu razumnog roka za odlučivanje u upravnim postupcima. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Rad Tatjane Jovanović bavi se pitanjem računovodstva u javnom sektoru pri čemu se komparativno razmatraju Hrvatska i Slovenija. Tereza Rogić Lugarić bavi se poreznom tajnom, dok Stjepan Gadžo piše o položaju javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Unutar tematskog bloka o upravnoj teoriji Teo Giljević bavi se utjecajem okoline organizacije na upravnu koordinaciju, Mirko Pečarič bavi se analizom modela dobrog upravljanja, dok Danijel Baturina razmatra civilno društvo u kontekstu europeizacije.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o reformi lokalne i regionalne samouprave, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kao i niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Čestitka ministrici uprave

Institut za javnu upravu čestita dr.sc. Dubravki Jurlina Alibegović na izboru za ministricu uprave u Vladi Republike Hrvatske i želi joj puni uspjeh u radu, na dobrobit upravne struke, javnog interesa i interesa svih građana Republike Hrvatske. Institut je spreman surađivati s Ministarstvom uprave te pomoći svojim stručnim, organizacijskim i drugim kapacitetima.

Tribina "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo", Zagreb, 8. veljače 2016.

Institut za javnu upravu poziva vas na tribinu "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo", koja će se održati 8. veljače 2016.g. u Zagrebu, Gundulićeva ulica 10, dvorana IV, I. kat, s početkom u 14,00 sati. Suorganizator tribine je Prokultura – Opservatorij kulturnih politika iz Splita.

Tema je posvećena decentralizaciji javnih politika kulture u Francuskoj, zemlji koja danas bilježi više od šezdeset godina uspješnog postojanja i organiziranog rada Ministarstva kulture i komunikacija. Pod uređenim vodstvom i u partnerstvu s brojnim dionicima, već desetljećima funkcioniraju kulturne politike stavljajući naglasak na očuvanje, afirmaciju i razvoj vlastitog jezika i kulture. U tom kontekstu, proces decentralizacije praćen je i primjenjivan kroz suradnju između brojnih stručnih i znanstvenih institucija, uz edukaciju uprave te time predstavlja iskustvo koje Hrvatskoj može biti od iznimne važnosti.

Nakon uvodnog izlaganja koje će održati dr.sc. Nansi Ivanišević, predsjednica Prokulture, sudionici su pozvani na razmjenu znanja i iskustava iz funkcioniranja hrvatskih kulturnih, ali i drugih javnih politika koje nužno moraju djelovati u suglasju s kulturom.

Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Eugen Pusić" za 2016. godinu

pusic
Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 15. siječnja 2016. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

pročitajte više...