institut za javnu upravu

5.10.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa sadrži pet znanstvenih radova te jedan prikaz knjige. Prva tri rada posvećena su temi demokratskog javnog upravljanja te u tom kontekstu A. Henjak piše o povjerenju građana i njihovom zadovoljstvu stanjem demokracije u Hrvatskoj dok T. Vukojičić Tomić piše o suvremenim pristupima i modelima zapošljavanja društvenih manjina u javnoj upravi. Blok zatvara rad A. Baje, M. Primorca i D. Runtića koji pišu o financijskom upravljanju, odgovornosti i povjerenju građana u javne instituacije.

Drugi tematski blok posvećen je javnom menadžmentu te sadrži dva znanstvena rada. G. Marčetić i I. Lopižić pišu o utjecaju procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave dok B. Markušić prikazuje povijesno - funkcionalni pregled primjene vanjskog ugovoranja u resoru obrane.

Zadnji tematski blok posvećen je javnom pravu, a u njemu M. Vlahović i J. Arambašić pišu o javnoj nabavi pravnih usluga u Hrvatskoj.

Uz navedene znanstvene radove, časopis sadrži i prikaz knjige Rade Bohinca: Družbena odgovornost.

Pročitajte više

29.6.2017.

Poziv za predlaganje tema i izlaganja na godišnjem stručnom skupu 2018.

Tajništvo Instituta za javnu upravu je donijelo odluku da će tema godišnjeg znanstveno-stručnog skupa 2018. biti

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava


Održavanjem skupa na ovu temu obilježilo bi se 30 godina od stupanja na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi (1988.) te 10 godina otkako je Republika Hrvatska u cijelosti ratificirala Povelju. Znanstveno-stručni skup se planira za sredinu veljače 2018. godine. Tajništvo poziva sve članove Instituta koji su zainteresirani sudjelovati svojim izlaganjem da do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 riječi predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e-mail adrese admin@iju.hr te ivan.kopric@pravo.hr.

Poziv za predlaganje tema

29.6.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

z tiska je izašao broj 2/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća znanstvene radove koji se bave temama iz tri upravna područja: decentralizacija i lokalna samouprava, upravna teorija te javno pravo.

U bloku o decentralizaciji i lokalnoj samoupravi Simona Kukovič iznosi podatke o lokalnom vodstvu te rezultate o stilovima vodstva koje je istraživala u Sloveniji. Josip Jambrač nudi detaljnu financijsku analizu učinaka do kojih je funkcionalna decentralizacija dovela penest godina nakon početka njezine primjene, ukazujući na niz problema koji još uvijek postoje.

U bloku o upravnoj teoriji Mirna Puđak pojašnjava doprinos Mary Parket Follet organizacijskog teoriji i javnoj upravljanja, dok Ivan Lehpamer nudi detaljnu analizu časopisa s obzir na razinu primjene komparativnih istraživanja i metodologije koja je pritom primjenjena.

U bloku posvećenom javnom pravu Ana PavlovskaDaneva i Elena Davitkovska daju pregled novog makedonskog Zakona o općem upravnom postupku ispitujući u kojoj mjeri je on zaista moderniziran te prati li europske standarde. Matija Milošđ objašnjava mjerila primjene prava na zaborav i problem temporalnosti slobode izražavanja pred španjolskim sudovima, dajući posebni osvrt na presudu Google Spain.

Časopis sadrži još i izvještaj kao i zaključke međunarodne konferencije LookingBeyondtheCrises: Impact of Mass Migrations on theLocal, Regional, National and EU Governance čiji organizor je bio Institut za javnu upravu kao i zaključke sa te konferencije te intervju profesora Ivan Koprića međunarodnoj udruzi International Institute of Administrative Sciences.

Pročitajte više

2.5.2017.

Poziv na predavanje

Gostujuće predavanje "50 years of practice under the US Freedom of Information Act (FOIA)" održati će prof.dr. Tuan Samahon u Vijećnici Pravnog fakultera u ponedjeljak, 8. svibnja 2017. s početkom u 14.00 sati.

Poziv na predavanje

4.4.2017.

Poziv na predavanje

Gostujuće predavanje The American Presidency and the Administration of Federal Agencies in the Era of President Donald Trump održati će prof.dr. Tuan Samahon u Vijećnici Pravnog fakultera u ponedjeljak, 10. travnja 2017. s početkom u 14.00 sati.

Poziv na predavanje

29.3.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća isključivo znanstvene radove, točnije tri izvorna te tri pregledna znanstvena rada. Tematika radova se odnosi na upravnu modernizaciju, upravnu organizaciju te dobro javno upravljanje. U bloku o upravnoj modernizaciji Robert Muharremi piše o modernizaciji zdravstvenog sektora u Kosovu koja je u pripremi, a sastoji se u uvođenju novi menadžerskih instrumenata. Egle Kavoliunaite Ragauskiene svoj je rad posvetila lobiranju te njegovom pravnom uređenju u Poljskoj i Litvi, kao i preporukama drugim državama članicama EU. Rudy Chouvel opisuje načine provođenja vanjske financijske revizije nad jedinicama lokalne i regionalne samouprave koju provode regionalne revizijske institucije u državama europske unije. U bloku o upravnoj organizaciji Iva Lopižić konstruira modele obavljanja poslova državne uprave na teritoriju u postsocijalističkim zemljama. U bloku o dobroj javnom upravljanju Berislav Mance piše o suradnji civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dok Gordan Struić i Vjekoslav Bratić objašnjavaju participaciju javnosti u zakonodavnom postupku na primjeru Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora.

Pročitajte više

6.3.2017.

Pročitajte više

6.3.2017.

Natječaj za dodjelu godišnje nagrade "Eugen Pusić" za 2017. godinu

Temeljem odluke Tajništva donesene na sjednici 28. veljače 2017. u Zagrebu, Institut za javnu upravu raspisuje natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata.

Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Nagrade se dodjeljuju radovima koje kao najbolje ocijeni stručno povjerenstvo Instituta.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i novčanog iznosa od 3.000,00 kn za znanstvenika odnosno 1.500,00 kn za studenta (neto iznosi). Nagrada se dodjeljuje povodom obljetnice smrti akademika Eugena Pusića 20. rujna u Zagrebu. Nagrađeni radovi objavit će se u međunarodnom znanstvenom časopisu Croatian and Comparative Public Administration – Hrvatska i komparativna javna uprava.

Pročitajte više

17.2.2017.

Održan znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu

U četvrtak, 16. veljače održan je znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu. Tema ovogodišnjeg skupa bila je Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?, a urednici skupa, kao i knjige koja je okupila radove izlagača na skupu, prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i doc.dr.sc. Teo Giljević.

Pozdravne govore održali su potpredsjednik Vlade i ministar uprave Ivan Kovačić te prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu.

U okviru skupa održana su tri panela

Pročitajte više

28.1.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i višestupanjsku upravu te upravnu modernizaciju. U bloku o decentralizaciji i višestupanjskoj upravi Carlo Panara objašnjava ulogu višestupanjske uprave u pravnom sustavu Europske unije, Jill L. Tao piše o decentralizaciji u unitarnim zemljama, u ovom slučaju u Južnoj Koreji i Kini, Pekka Kettunen piše o promjenama u pružanju lokalnih javnih službi, u ovom slučaju zdravstvenih usluga u Finskoj, dok skupina autora iz mađarske (Ilona Pálné Kovács, Ákos Bodor, István Finta, Zoltán Grünhut, Péter Kacziba, Gábor Zongor) prikazuje rezultate svog istraživanja o decentralizaciji u Mađarskoj. U bloku o upravnoj modernizaciji Gordana Žurga piše o sustavu upravljanja kvalitetom u slovenskoj javnoj upravi, Nevia Čičin-Šain piše o mogućnostima novog odnosa porezne uprave prema građanima dok Nevena Jerak Muravec, Martina Poljičak Sušec i Doris Jerak pišu o harmonizaciji statističkih službi i poziciji hrvatske u tom pogledu. Svi su radovi pisani na engleskom jeziku te svi ulaze u kategoriju znanstvenih radova.

U rubrici sudska i upravna praksa sadržana je praksa upravnog suda u Rijeci, dok rubrika vijesti sadrži pet vijesti sa tribina i konferencija. U rubrici aktualna tema Ivan Koprić i Mihovil Škrarica pišu o događajima u hrvatskoj u 2015.

Pročitajte više

3.12.2016.

Održan 12. Forum za javnu upravu

U srijedu, 23. studenoga održan je 12. Forum za javnu upravu u organizaciji Instituta za javnu upravu i Fridrich Ebert Zaklade. Tema 12. Foruma bila je Uprava u digitalno doba III: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost.

Prvo uvodno izlaganje održali su prof.dr.sc. Neven Vrček s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i doc.dr.sc. Anamarija Musa, Povjerenica za informiranje i docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tema je bila E-uprava u Hrvatskoj: izazovi transformacije uprave u digitalnom društvu.

Drugo uvodno izlaganje održale su doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i Milica Vučković s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom E-uprava i društvene mreže: kako nove tehnologije mijenjaju odnose uprave s građanima i korisnicima. Diskutanti koji su komentirali uvodna izlaganja bili su prof.dr.sc. Josip Kregar s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta za upravu Sveučilišta u Ljubljani, Bernard Gršić, pomoćnik ministra uprave, Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca i Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, a raspravu je moderirao Milan Koštro (Panda komunikacije).

Nakon uvodnih izlaganja i komentara diskusanata uslijedila je rasprava u koju su se uključili ostali sudionici Foruma. Izlaganja i rasprava sudionika Foruma doveli su do određenih zaključaka skupa i policy preporuka, prije svega vezanih za strateški pristup e-upravi,kadrovske izazove te e-usluge i usmjerenost na korisnike. Forum je okupio tridesetak zainteresiranih sudionika, akademičara kao i praktičara, uključujući predstavnike Ministarstva uprave.

Pročitajte više

15.11.2016.

Održana 4. tribina teorijskih razgovora o javnoj upravi

U ponedjeljak, 14. studenoga, na Pravnom fakultetu u Zagrebu održana je 4. tribina teorijskih razgovora Instituta za javnu upravu. Tema tribine bila je Istraživanje javne uprave u Hrvatskoj: Zašto ne radimo evaluacijske studije?, a uvodno izlaganje održao je predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić, nakon čega je uslijedila dinamična i vrlo inspirativna rasprava sudionika tribine.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić u svom je izlaganju, između ostaloga, objasnio razliku između evaluacije i evaluacijskih studija, metodologiju provođenja evaluacijskih studija, njihovu važnost, implikacije te brojna druga pitanja vezana za provođenje evaluacije u javnoj upravi, osvrćući se na konkretne primjere i probleme iz prakse. Neki od problema koji su proizašli iz izlaganja i oko kojih se povela rasprava odnose se na manjak provedbe evaluacija i evaluacijskih studija u Hrvatskoj, njihov utjecaj u donošenju javnih odluka na najvišim političkim razinama,(ne)dostupnost podataka, otpor institucija provođenju evaluacija, pitanje mjerila odnosno vrijednosti i problem suglasnosti oko njih, problem terminologije pojedinih dimenzija rezultata odnosno posljedica do kojih pojedine politike i programi dovode, komparativna iskustva, itd.

Tribina je okupila četrdesetak zainteresiranih sudionika, kako pripadnika akademske zajednice, tako i upravnih praktičara te drugih zainteresiranih pojedinaca.

Pročitajte više

5.11.2016.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na evaluaciju u javnoj upravi, urbano upravljanje, javno pravo te upravnu organizaciju. U ovome broju časopisa objavljeno je osam znanstvenih radova, od čega tri na engleskom jeziku. Profesor emeritus Hellmutt Wollmann piše o primjeni rezultata evaluaciju u javnoj upravim, kao i oblicima evaluacije koje postoje. Jeffrey Sellers i Michele Breuillard pišu o urbanom upravljanju sa teorijskog stajališta te sa posebnim osvrtom na Francusku. U bloku o upravnom pravu pišu Milan Marković i Aleksandra Vukašinović koji pišu o europskom državljanstvu, Mateja Helda koja piše o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Gordan Struić koji piše o vjerodostojnom tumačenu te Davor Trlin koji piše o sudskoj kontroli u Bosni i Hercegovini. U zadnjem bloku Iva Lopižić piše o dekoncentriranoj državnoj upravi.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH, upravnog suda u Splitu te Odbora za državnu službu. Novi broj časopisa sadrži studiju slučaja o mrežama španjolskih gradova te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima

Pročitajte više

26.9.2016.

Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ za 2016. godinu

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 15. siječnja 2016. raspisao natječaj za dodjelu Nagrade „Eugen Pusić“ za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade, koja se ove godine dodjeljuje drugi puta zaredom, je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada u kategoriji studenata, dok u kategoriji mladih znanstvenika ove godine nije bilo prijavljenih radova.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, doc. dr. sc. Frane Staničić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručno povjerenstvo je izrazilo naročito zadovoljstvo kvalitetom pristiglih radova te je mišljenja da su još neki radovi, osim nagrađenog, vrijedni javne objave, kako bi bili dostupni znanstvenoj i stručnoj javnosti.

Tajništvo Instituta je 23. rujna 2016. donijelo odluku da se Nagrada „Eugen Pusić“ za 2016. godinu u kategoriji studenata dodijeli Berislavu Manceu za rad "Suradnja civilnog društva i javne uprave u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“.

Nagrađeni rad se upućuje na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration, a autoru pripada i novčana nagrada. O datumu uručenja nagrađeni student će biti obaviješten pisanim putem.

Uredništvo časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration te urednik Biblioteke Priručnici Instituta za javnu upravu će razmotriti mogućnost objave i drugih radova pristiglih na natječaj.

Čestitamo!

Pročitajte više

16.9.2016.

Održan 11. Forum za javnu upravu

Dana 14. rujna 2016. u hotelu Dubrovnik održan je 11. Forum za javnu upravu, ovoga puta pod temom Komuniciranje politika i komuniciranje s javnošću. Uvodna izlaganja održale su doc.dr.sc. Marijana Grbeša Zenzerović i dr.sc. Daniela Širinić s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Docentica Grbeša Zenzerović bavila se pitanjem komuniciranja tijela izvršne vlasti u Hrvatskoj, pri čemu je objasnila kontekst i trendove u kojem se odvija komunikacija medija i izvršne vlasti općenito, a nakon toga dala osvrt na stanje u Hrvatskoj te usporedbu sa zapadnim zemljama. Dr. sc. Širinić u svom je izlaganju prezentirala rezultate projekta u kojem je sudjelovala skupina istraživača s Fakulteta političkih znanosti, a u kojem su se istraživali politički prioriteti u Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do 2016.

Analiza policy i medijske agende pokazala je trendove u naglašavanju javnopolitičkih tema u medijima te zastupljenost pojedinih policy pitanja na vladinim dnevnim redovima. Nakon izlaganja uslijedio je komentar Aleksandre Kolarić, komunikacijske stručnjakinje, koja je istaknula važnost educiranosti i profesionalizma osoblja koje se bavi komuniciranjem politike i javnih politika, kao i brojne probleme vezane za informiranje javnosti, komuniciranje, vođenje javnih kampanji i dr. Nakon uvodnih izlaganja i komentara, uslijedila je dinamična i zanimljiva rasprava koju je moderirao Tomislav Klauški (novinar, 24 sata), a koja je iznjedrila dodatna pitanja, ali i određene zaključke i preporuke u pogledu informiranja i komuniciranja s javnošću, osposobljenosti službenika za odnose s javnošću, vođenja komunikacijskih strategija te šire zaključke u vezi funkcioniranja tijela izvršne vlasti i institucija u Hrvatskoj općenito.

Pročitajte više

31.8.2016.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na učinkovitost javne uprave, javne službe i nezavisne regulatore, a obuhvaća šest znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Aleksandra Maksimovska i Aleksandar Stojkov pišu o socijalnoj responsivnosti i učinkovitosti lokalne samouprave na slučaju Makedonije, a Romea Manojlović bavi se pitanjem uvjetovanosti organizacijske učinkovitosti i veličine organizacije. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Mauricio Covarrubias, Adriana Plasencia Diaz i Mauricio Covarrubias Romero bave se decentralizacijom obrazovne politike u Meksiku, Desanka Sarvan piše o upravljanju vodnim uslugama kao faktoru teritorijalne integracije lokalnih jedinica, dok se Kristijan Karajić u svom radu bavi menadžmentom arhivskih ustanova i programa. U posljednjem tematskom bloku Josip Vučković piše o kontroli ustavnosti i zakonitosti rada neovisnih upravnih tijela.

U rubrici Sudska i upravna praksa sadržana je praksa Visokog upravnog suda RH i Ministarstva financija. Novi broj časopisa sadrži i pojmovnik Tea Giljevića te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Pročitajte više

4.7.2016.

Sastanak prve radne skupine COST projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison

U sklopu međunarodne mreže COST (European Cooperation in Science and Technology) 27. i 28. lipnja 2016. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je dvodnevni sastanak članova prve radne skupine (WG1 External (Post) NPM) koja djeluje u okviru projekta Local Public Sector Reforms: An International Comparison (ISCH COST Action IS1207). Prije održavanja ove radionice Zagrebu, autori/izlagači doradili su radove prema smjernicama za standardizaciju znanstvenih radova koje su prethodno sastavili profesori Koprić, Marcou i Wollmann radi potrebe pripreme nove knjige o evaluaciji reformi lokalnih i regionalnih javnih službi.

Pročitajte više

24.6.2016.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2016 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na decentralizaciju i obuhvaća šest znanstvenih radova, od koji je pet pisano na engleskom te jedan na hrvatskom jeziku. Koenraad De Ceuninck i Herwig Reynaert pišu o centralno-lokalnim odnosima u Flandriji, Anto Bajo, Irena Klemenčić i Marko Primorac obrađuju pitanje asimetrične decentralizacije u odabranim zemljama članicama Europske unije, a Ieva Vezbergaite daje komparativnu analizu Brazila i Meksika u pogledu politike decentralizacije i subnacionalne autonomije. Bogoljub Milosavljević i Jelena Jerinić bave se statusom srpskih gradova u kontekstu nacionalne strategije o decentralizaciji, rad Dejana Vučetića obrađuje pitanje decentralizacije i kapaciteta gradskih uprava, dok Muhamed Mujakić analizira ustavna pitanja i teritorijalno ustrojstvo lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Osim navedenog, u časopisu se u rubrici Aktualne teme daje analiza važnih političkih i društvenih događaja u Hrvatskoj u 2014. godini, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, kao i niz vijesti o održanim konferencijama, skupovima i predavanjima.

Pročitajte više

5.6.2016.

Treća tribina teorijskih razgovora "Socijalni klijentelizam i kontradiktorni socijalni mozaik kao okvir razvoja javnih politika u Hrvatskoj

Institut za javnu upravu organizirao je još jednu, treću po redu tribinu teorijskih razgovora iz područja javne uprave, namijenjenu svim svojim članovima - pripadnicima akademske zajednice, profesorima, docentima, asistentima, studentima doktorskih i diplomskih studija javne uprave, političkih znanosti, prava, socijalnog rada, ekonomije i drugih društvenih znanosti, a podjednako i stručnjacima-praktičarima zaposlenima u javnom sektoru koji žele proširiti postojeća znanja i primijeniti ih na stjecanje novih uvida u njihove svakodnevne dužnosti. Voditeljica teorijskih tribina je izv. prof. dr. sc Gordana Marčetić s Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pročitajte više

30.5.2016.

Konferencija NISPAcee „Spreading Standards, Building Capacities: European Administrative Space in Progress“

Mreža škola i instituta za javnu upravu u srednjoj i istočnoj Europi (NISPAcee) održala je svoju 24. godišnju konferenciju u Zagrebu. Domaćin konferencije bio je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Glavni cilj ovogodišnje konferencije bio je okupiti ugledne znanstvenike, istraživače, stručnjake i profesionalce, studente i druge sudionike koji će predstaviti svoje konceptualne radove, rezultate istraživanja i druge znanstvene i stručne radove i prezentacije o čimbenicima utjecajima i važnosti Europskog upravnog prostora (EAS), koji se širi po cijeloj Europi i susjednim područjima te radi razmjene znanja o upravnim kapacitetima na svim razinama upravljanja u Europi i regiji, te o konkretnim načinima kako ih ojačati u zemljama NISPAcee regije.

Pročitajte više

21.4.2016.

Predavanje prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa

Pozivamo vas na predavanje koje će u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu održati prof.dr.sc. Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, Sveučilište u Valenciennesu, Francuska.

Predavanje na temu „New tools of EU economic governance and the rule of law“ održat će se u utorak, 26. travnja 2016. od 14.30 do 16.00 h na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Vijećnica, II. kat.

Predavanje se održava na engleskom jeziku.

Stéphane de la Rosa, Jean Monnet Chair, profesor je javnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Valenciennesu na kojem predaje predmete europske institucije, opće pravo EU, sudski postupci u EU, europsko i javno poslovno pravo, pravo i socijalne politike EU te europsko javno pravo.

Predsjednik je Instituta za razvoj, u kojem obavlja i funkciju voditelja dionice Inovacija, teritoriji i društvena uključenost. Predmet njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je razvoj novih modaliteta upravljanja u EU, participacija privatnog sektora u kreiranju europskog prava, mehanizmi solidarnosti u trgovačkog pravu EU, socijalna i regionalna politika EU, kanali i oblici utjecaja Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava na nacionalne pravne poretke.

Autor je i suautor tridesetak znanstvenih članaka i monografije Otvorena metoda koordinacije u sudskim sustavima EU. Od 2015 prodekan je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu.

Pročitajte više

1.3.2016.

Poziv na 10. Forum za javnu upravu

Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut za javnu upravu organiziraju 10. Forum za javnu upravu na temu upravnog obrazovanja, koji će se održati u srijedu, 02. ožujka 2016. godine u hotelu "Dubrovnik", Gajeva 1, Zagreb, od 14:00 do 17:00 sati.

Uvodna predavanja izložit će izv.prof.dr.sc. Polonca Kovač s Fakulteta zaupravu Sveučilišta u Ljubljani s temom "Razvoj i akreditacija studijskih programa za javnu upravu: iskustva Slovenije u svjetlu europskih trendova" te doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak i doc.dr.sc. Jasmina Džinić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom " Upravno obrazovanje u Hrvatskoj: stanje i perspektive".

Prvi diskutant u raspravi bit će prof.dr.sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za javnu upravu, a drugi diskutant Dubravka Prelec iz Državne škole za javnu upravu u Zagrebu.

Moderatorica rasprave bit će izv. prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poziv i program

16.2.2016.

Znanstveno-stručni skup i savjetovanje "Upravljanje učinkovitošću i kvalitetom u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi"

11. veljače 2016. održano je 12. godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu. Ovogodišnje savjetovanje bilo je posvećeno pitanju upravljanja kvalitetom i učinkom u javnoj upravi općenito, a posebno u lokalnoj samoupravi. Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Jasmina Džinić i doc. dr. sc. Romea Manojlović.

Savjetovanje je okupilo više od stotinu sudionika, a izloženo je ukupno 11 radova. Izlagači su bili iz Hrvatske i Slovenije, većinom nastavnici na fakultetima, ali i stručnjaci iz prakse. Svi radovi izloženi na savjetovanju objavljeni su i u posebnom zborniku „Upravljanje učinkom i kvalitetom u javnoj upravi“ koji je podijeljen sudionicima, a može se naručiti i preko Internet stranica instituta za javnu upravu.

Pročitajte više

7.2.2016.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na upravne postupke, javne financije i računovodstvo te upravnu teoriju, a obuhvaća sedam znanstvenih radova od kojih su tri pisana na engleskom, a četiri na hrvatskom jeziku. Unutar prvog tematskog bloka Šprela Zagorc piše o institutu razumnog roka za odlučivanje u upravnim postupcima. Drugi tematski blok obuhvaća tri rada. Rad Tatjane Jovanović bavi se pitanjem računovodstva u javnom sektoru pri čemu se komparativno razmatraju Hrvatska i Slovenija. Tereza Rogić Lugarić bavi se poreznom tajnom, dok Stjepan Gadžo piše o položaju javnopravnih tijela u novom hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost. Unutar tematskog bloka o upravnoj teoriji Teo Giljević bavi se utjecajem okoline organizacije na upravnu koordinaciju, Mirko Pečarič bavi se analizom modela dobrog upravljanja, dok Danijel Baturina razmatra civilno društvo u kontekstu europeizacije.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o reformi lokalne i regionalne samouprave, prikaz knjige, sudska i upravna praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, kao i niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Pročitajte više

4.2.2016.

Čestitka ministrici uprave

Institut za javnu upravu čestita dr.sc. Dubravki Jurlina Alibegović na izboru za ministricu uprave u Vladi Republike Hrvatske i želi joj puni uspjeh u radu, na dobrobit upravne struke, javnog interesa i interesa svih građana Republike Hrvatske. Institut je spreman surađivati s Ministarstvom uprave te pomoći svojim stručnim, organizacijskim i drugim kapacitetima.

Pročitajte više

2.2.2016.

Tribina: "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo"

Institut za javnu upravu poziva vas na tribinu "Decentralizacija kulturnih politika: francusko iskustvo", koja će se održati 8. veljače 2016.g. u Zagrebu, Gundulićeva ulica 10, dvorana IV, I. kat, s početkom u 14,00 sati. Suorganizator tribine je Prokultura – Opservatorij kulturnih politika iz Splita.

Tema je posvećena decentralizaciji javnih politika kulture u Francuskoj, zemlji koja danas bilježi više od šezdeset godina uspješnog postojanja i organiziranog rada Ministarstva kulture i komunikacija. Pod uređenim vodstvom i u partnerstvu s brojnim dionicima, već desetljećima funkcioniraju kulturne politike stavljajući naglasak na očuvanje, afirmaciju i razvoj vlastitog jezika i kulture. U tom kontekstu, proces decentralizacije praćen je i primjenjivan kroz suradnju između brojnih stručnih i znanstvenih institucija, uz edukaciju uprave te time predstavlja iskustvo koje Hrvatskoj može biti od iznimne važnosti.

Nakon uvodnog izlaganja koje će održati dr.sc. Nansi Ivanišević, predsjednica Prokulture, sudionici su pozvani na razmjenu znanja i iskustava iz funkcioniranja hrvatskih kulturnih, ali i drugih javnih politika koje nužno moraju djelovati u suglasju s kulturom.

Pročitajte više

18.1.2016.

Prof.dr.sc. Ivan Koprić dobitnik NISPAcee godišnje nagrade "Alena Brunovska" za 2016. godinu

NISPAcee, mreža škola i instituta za javnu upravu srednje i istočne Europe dodijelila je godišnju nagradu „Alena Brunovska“ za 2016. godinu prof.dr.sc. Ivanu Kopriću, redovitom profesoru i predstojniku Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta u Zagrebu, ujedno predsjedniku Instituta za javnu upravu. Nagrada „Alena Brunovska“ dodjeljuje se za postignuća u izvrsnosti poučavanja, pedagoško djelovanje te za doprinos praksi i primijenjenim istraživanjima u području javne uprave. Profesor Koprić je šesnaesti u nizu uglednih profesora nagrađenih ovom nagradom, koju je NISPAcee utemeljila i dodjeljuje od 2001.g.

Pročitajte više

5.1.2016.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalne javne službe. Taj tematski blok obuhvaća šest znanstvenih radova na engleskom jeziku. Rad Lishenga Donga i Xuanhui Liu odnosi se na upravne reforme u Kini, Torsten Seidel i Timo Vakkuri u svom radu daju komparativnu analizu kvazitržišnih aranžmana u lokalnom javnom prijevozu u Njemačkoj i Finskoj, a rad Lisheng Dong, Qun Cui i Toma Christensena bavi se institucionalnom analizom pružanja lokalnih javnih službi u Kini. Juraj Nemec, Jana Soukopová i Beata Mikušová Meričková pišu o ekonomskim aspektima zbrinjavanja otpada u češkim i slovačkim lokalnim jedinicama, Christopher J. Smith i Daniel Rauhut bave se pitanjem službi od općeg neekonomskog interesa i ulogom Europske komisije, dok Primož Pevcin i Iztok Rakar pišu o pravnim, organizacijskim, ekonomskim i financijskim aspektima lokalnih javnih službi u Sloveniji.

Osim navedenog, u časopisu je objavljena sudska i upravna praksa Upravnog suda u Rijeci, niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima te pojmovnik dr. sc. Jasmine Džinić.

Pročitajte više

26.12.2015.

Konferencija “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog”

Dana 15. prosinca 2015. u hotelu Antunović održana je konferencija u sklopu projekta “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog” koju je organizirao voditelj projekta, Sindikat policije Hrvatske, u suradnji s Institutom za javnu upravu. Cilj projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda jest unaprjeđenje znanja i kompetencija sindikata policije o mehanizmima socijalnog dijalog te stvaranje pretpostavki za ravnopravno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o položaju policajaca u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova, što je ujedno bila i tema ove konferencije. Sudionici konferencije bili su predstavnici Sindikata policije Hrvatske, Instituta za javnu upravu te Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pročitajte više

21.12.2015.

Sjednica Skupštine Insituta za javnu upravu

U petak, 18. prosinca 2015. održana je redovna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić prezentirao je članovima Instituta izvješće o radu Instituta za razdoblje studeni 2013. – studeni 2015. te financijsko izvješće, koji su potom usvojeni.

Uslijedio je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, tajništva i nadzornog odbora Instituta za razdoblje 2015. - 2017. Za predsjednika Instituta jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je za zamjenicu predsjednika Instituta jednoglasno izabrana izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

Kao članovi Tajništva Instituta jednoglasno su izabrani Tatjana Ćorlija Milivojević, dr. sc. Jasmina Džinić, Josip Jambrač, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Frane Stanišić, Tomislav Vračić, te dr. sc. Nikola Popović kao glavni tajnik. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. Slaven Ravlić kao predsjednik te Slobodan Ljubišić i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak kao članovi. Predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je članovima Program rada Instituta za naredno dvogodišnje razdoblje, koji je nakon nekoliko prijedloga i komentara jednoglasno usvojen.

Pročitajte više

21.12.2015.

Predavanje Jasmine Osmanković "Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj"

U sklopu održavanja sjednice Skupštine Instituta za javnu upravu, dr.sc. Jasmina Osmanković, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, održala je 18. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostujuće predavanje na temu Teritorijalna organizacija BiH sa osvrtom na lokalni i regionalni razvoj. Predavanju je prisustvovalo više desetaka članova Instituta za javnu upravu, a moderator je bio prof.dr.sc. Ivan Koprić, predstojnik Katedre za upravnu znanost i predsjednik Instituta.

Ciljem predavanja, prof. Osmanković odredila je raspravljanje o prikladnosti postojeće teritorijalne organizacije BiH za podupiranje lokalnog i regionalnog razvoja te generiranje mira na području BiH i utvrđivanje da li je moguće idealnom teritorijalnom organizacijom postići mir ili je postojanje mira preduvjet za optimalnu teritorijalnu organizaciju.

Pročitajte više

18.12.2015.

Predavanja profesora Benedikta Speera

U ponedjeljak 14. prosinca 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Benedikt Speer, profesor Škole za menadžment austrijskog Sveučilišta primijenjenih znanosti u Koruškoj, održao je dva gostujuća predavanja na temu Austria in the European Union: European Competences for the civil service i Impact orientation as a model for budgetary and administrative reform in Austria.

Prvo predavanje je bilo namijenjeno studentima druge godine stručnog studija javne uprave na studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu dok je drugo predavanje bilo otvorenog tipa te su njemu prisustvovali predstavnici akademske zajednice, više desetaka studenta javne uprave i zainteresirani građani.

Pročitajte više

25.9.2015.

Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ 2015. godine

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 24. lipnja 2015. raspisao natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada, tri u kategoriji studenata i jedan u kategoriji mladih znanstvenika.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, dr. sc. Sanja Maleković, znanstvena savjetnica Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu te izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tajništvo Instituta je 24. rujna 2015. donijelo odluku da se nagrada dodijeli:

A. U kategoriji studenata: Bernardu Markušiću za rad „Primjena vanjskog ugovaranja u resoru obrane: povijesno-funkcionalni pregled i perspektive za primjenu u javnoj upravi Republike Hrvatske“.

B. U kategoriji mladih znanstvenika: Teu Giljeviću za rad „Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja“.

Nagrađeni radovi se upućuju na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, a autorima pripada i novčana nagrada, koja će im biti dodijeljena na svečanosti organiziranoj tijekom sjednice Skupštine Instituta u prosincu 2015. O svečanoj dodjeli autori će biti posebno obaviješteni na osobnu adresu pisanim putem.

Pročitajte više

11.9.2015.

Izvanredna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu

U prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Gundulićevoj 10 održana je 8. rujna 2015. izvanredna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Na sjednici je usvojen zapisnik s redovne sjednice Skupštine održane 20. prosinca 2013., usvojen je novi Statut Instituta za javnu upravu te je predsjednik Instituta izvijestio članove o pripremi redovne sjednice Skupštine u prosincu 2015. i predstavio novi priručnik Instituta za javnu upravu "Europeizacija civilne zaštite u Hrvatskoj" autorice Anđele Huzarić Jerkov.

Pročitajte više

29.7.2015.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na lokalnu samoupravu i obuhvaća osam znanstvenih radova pisanih na engleskom jeziku. Norbert Kersting piše o političkoj participaciji na lokalnoj razini fokusirajući se na izbore i referendume. Anamarija Musa, Domagoj Bebić i Petra Đurman u svom radu analiziraju transparentnost i otvorenost hrvatskih gradova, dok Simona Kukovič i Marjan Brezovšek analiziraju e-demokraciju i e-participaciju u lokalnoj samoupravi Slovenije. Rad Colina Copusa bavi se pitanjem ideologije i realizma u lokalnom upravljanju, Ivan Koprić i Mirko Klarić bave se novim razvojima u hrvatskoj lokalnoj samoupravi, a Michele Breuillard proučava razvoj lokalne demokracije u Francuskoj. Dawid Sześciło bavi se participativnim budžetiranjem u Poljskoj, a Ivan Koprić, Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić u svom radu analiziraju izbore na regionalnoj razini u Hrvatskoj.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o otvorenim pitanjima rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica, praksa Županijskog suda u Zagrebu, Upravnog suda u Osijeku te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Pročitajte više

6.7.2015.

Predstavljanje knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave"

Studijski centar Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za javnu upravu iz Zagreba pozivaju vas na predstavljanje knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave", koje će se održati 11. srpnja 2015. godine u mjestu Dane, općina Lanišće u Istri, na imanju Roberta Širole, s početkom u 18 sati.

O knjizi i značenju prihvaćanja suvremenih europskih standarda javne uprave za građane govorit će mr. sc. Valter Flego, župan Istarske županije, Marko Boras Mandić, zamjenik župana Primorsko-goranske županije, prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, urednik i priređivač knjige, te prof. dr. sc. Gorazd Trpin, jedan od recenzenata knjige.

Knjigu sačinjava 27 radova 25 autora, profesora i suradnika Pravnog fakulteta u Zagrebu te drugih upravnih stručnjaka.

Nakon uvodnih riječi, rasprava o razlozima, poteškoćama i učincima ulaska u Europsku uniju, te o ulozi javne uprave u europeizaciji i podizanju kvalitete života i radnog okruženja održat će se uz prigodne delicije pripremljene na prigodan način.

Pročitajte više

9.6.2015.

Promocija knjige "Europeizacija hrvatske javne uprave"

U izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz tiska je izašla knjiga "Europeizacija hrvatske javne uprave" (urednik prof.dr.sc. Ivan Koprić), koja će biti javno predstavljanja u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine u 13,00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 14, II. kat.

Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Damir Boras (rektor Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić (dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, g. Arsen Bauk (ministar uprave), recenzenti knjige prof. dr. sc. Gorazd Trpin (Ljubljana), prof. dr. sc. Milan Marković (Podgorica) i prof. dr. sc. Zdravko Petak (Zagreb), te urednik i priređivač knjige prof. dr. sc. Ivan Koprić.

Nakon javnog predstavljanja, knjiga će se moći kupiti uz prigodni popust.

Pročitajte više

25.5.2015.

Nagrada NISPAcee za najbolju doktorsku disertaciju dr.sc. Jasmini Džinić

Na 23. godišnjoj konferenciji NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) održane u Tbilisiju od 21. do 23. svibnja 2015. dr. sc. Jasmini Džinić, asistentici na Katedri za upravnu znanost, članici Instituta za javnu upravu, dodijeljena je nagrada Mzia Mikeladze za najbolju doktorsku disertaciju.

Odluku o najuspješnijoj disertaciji donijela je međunarodna komisija sastavljena od istaknutih profesora javne uprave. Nagradom se promovira istraživanje mladih znanstvenika te odaje priznanje istaknutom radu i znanstvenom doprinosu u području javne uprave i javnih politika u srednjoj i istočnoj Europi.

Dr. sc. Jasmina Džinić doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj instrumenata unapređenja kvalitete na organizacijsko učenje u upravnim organizacijama" obranila je 2014., a izradila pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Koprića, predsjednika Instituta za javnu upravu.

Pročitajte više

21.5.2015.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća komparativnu javnu upravu. Tematski blok obuhvaća sedam preglednih znanstvenih radova pisanih na hrvatskom jeziku. Nakon uvodnog teksta prof. dr. sc. Ivana Koprića, doc.dr.sc. Goranka Lalić Novak objašnjava primjenu komparativne metode u proučavanju javne uprave, dok se rad izv. prof. dr. sc. Gordane Marčetić bavi pregledom komparativnih službeničkih službenika. Preostala četiri rada prikazuju javnu upravu i politički sustav četiriju europskih zemalja, fokusirajući se na pitanja političko-ustavnog poretka, teritorijalnog ustrojstva, državne uprave, javnih službi, službeničkog sustava i upravnih reformi. Petra Đurman piše o javnoj upravi i političkom sustavu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Iva Lopižić daje pregled iste teme na slučaju Francuske, dr.sc. Romea Manojlović obrađuje slučaj Njemačke, dr.sc. Jasmina Džinić slučaj Estonije, a dr. sc. Mihovil Škarica Albanije. Pod rubrikom aktualna tema, Hrvoje Marušić bavi se pitanjem reforme javne uprave u kontekstu eurointegracijskih procesa.

Uz navedeno, u novom broju časopisa objavljen je prikaz knjige, praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Splitu i Rijeci te praksa Odbora za državnu službu. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama, okruglim stolovima i savjetovanju Instituta za javnu upravu.

Pročitajte više

2.3.2015.

Zaključci sa savjetovanja Instituta za javnu upravu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“

Na nedavno održanom savjetovanju Instituta za javnu upravu pod nazivom "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva“ doneseni su slijedeći zaključci:

  1. Suradnja jedinica lokalne i regionalne samouprave unatoč brojnim prednostima, ne može biti panaceja za sve slabosti sustava teritorijalne samouprave niti se isključivo na njoj može bazirati njegova konsolidacija. Ona je neizvjesna, u pravilu jednako skupa te usložnjava funkcioniranje sustava lokalne samouprave. Pravni okvir suradnje u Hrvatskoj je korektan, ali nije ni instruktivan ni poticajan. Trebalo bi ga dopuniti načelima na kojima se suradnja temelji, odredbama o iniciranju i zaključivanju sporazuma o suradnji, proceduralnim pravilima za rješavanje sporova među uključenim partnerima te njihovoj obvezi izvještavanja središnjih tijela o formiranim kooperativnim strukturama. Suradnju bi posebno trebalo poticati na područjima većih gradova i okolnih jedinica koje im gravitiraju kako bi se osiguralo širenje kvalitetnih javnih usluga te unaprijedila koordinacija razvojnih i socijalnih programa.
  2. Kako su potencijali suradnje još uvijek neiskorišteni, a kapacitet i kultura suradnje još uvijek niski, teritorijalna reforma lokalne i regionalne samouprave u smjeru stvaranja većih, jačih i međusobno ujednačenijih lokalnih i regionalnih jedinica nameće se kao nužnost. Planiranje razvoja zahtijeva koordinaciju na širem teritoriju, a partikularne je kapacitete potrebno objediniti kako bi se stvorile jedinice sposobne za preuzimanje uloge društvenog i gospodarskog razvoja te za participaciju u međunarodnim mrežama i asocijacijama.
  3. Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) postižu najbolje rezultate ukoliko su povezan partneri, kao i oni potencijalni usmjereni na rješavanje konkretnih problema i izvedbu konkretnih projekata. One same po sebi ne znače veću raspoloživost dodatnih investicijskih sredstava, ali mogu osigurati njihovo efikasnije privlačenje te učinkovitiju alokaciju. Svaka bi jedinica koja razmišlja o osnivanju ili pristupanju jednoj od grupacija trebala procijeniti mogućnost ostvarenja svojih vlastitih interesa sudjelovanjem u takvoj integriranoj suradničkoj platformi.
  4. Hrvatskoj će za poticanje vlastitog razvoja u okviru kohezijske politike EU u razdoblju 2014.-2020. biti na raspolaganju oko 8.6 milijardi eura. Za poboljšanje apsorpcijskog kapaciteta, odnosno povećanje iskorištenosti dostupnih sredstava, potrebno je: svladati pravila koja se tiču EU fondova te poboljšati koordinaciju različitih upravnih resora i teritorijalnih razina, kao i unutar statističkih regija; nastaviti reorganizaciju i (pre)oblikovanje institucionalne strukture na središnjoj razini koje bi išlo u smjeru stvaranja ministarstva koje bi objedinilo regionalni razvoj s upravom i lokalnom samoupravom te oblikovalo decentralizacijske politike uz dugoročno usmjerenje sustava teritorijalne samouprave na razvoj; jačati kulturu partnerstva i dijaloga među različitim razinama vlasti te sa subjektima izvan javne uprave; kontinuirano poticati snažniju suradnju i formalno povezivanje jedinica lokalne i regionalne samouprave.
  5. Urbani razvoj dobio je značajno mjesto u novom proračunskom razdoblju kohezijske politike Europske unije te se, osim strateškog, potiče i holistički (integrirani) pristup razvoju urbanih područja koji podrazumijeva višedimenzionalne, horizontalne i paralelne intervencije u ekonomske i socijalne probleme. One bi se trebale orijentirati na istraživanje i inovacije, ekološki osviješteno gospodarstvo i poduzetništvo, kulturnu i kreativnu dimenziju razvoja te na snažnije uključivanje građana u procese upravljanja urbanim područjima.
  6. Za jačanje razvojnog i financijskog kapaciteta lokalnih i područnih jedinica u Hrvatskoj potrebno je reformirati postojeći proračunski model njihovog financiranja. Tri su osnovne skupine potrebnih promjena: a) izgradnja novih međuproračunskih odnosa koja bi uključivala preoblikovanje sustava državnih pomoći na temelju kriterija transparentnosti, jednostavnosti i objektivnosti te jačanje dijaloga i konzultacija; b) poboljšanje sustava upravljanja i financiranja kapitalnih projekata putem izrade višegodišnjih strateških kapitalnih investicijskih planova te c) uvođenje korporacijskih praksi u upravljanju i financiranju posebice uvođenje instrumenata za praćenje i mjerenje učinkovitosti, uspješnosti i odgovornosti.
  7. Kvaliteta u javnoj upravi sve se više definira iz korisničke perspektive, kao postizanje njihovog zadovoljstva javnim uslugama. Hrvatski gradovi nedovoljno koriste instrumente upravljanja kvalitetom (uglavnom sudjelovanje na natjecanju Inpuls te anketno ispitivanje javnog mnijenja), a i u sredinama gdje se koriste nailazi se na otpor službenika i njihov negativan pristup stavovima građana, slabu prepoznatljivost instrumenata među službenicima i građanima te na nedovoljnu povezanost instrumenata ispitivanja s instrumentima unaprjeđenja kvalitete. Potrebno je stoga diverzificirati instrumente upravljanja kvalitetom, razviti povelje javnih službi kako bi se građane upoznalo s radom gradskih uprava i očekivanim standardima kvalitete, osigurati podršku rukovodećeg sloja službenika i izvršnih čelnika te jačati otvorenost rada lokalni tijela i službi.
  8. Kako bi se unaprijedila proaktivna i kooperativna orijentacija jedinica lokalne samouprave potrebno je inzistirati na cjelovitosti i isključivosti njihovih ovlasti te na jačanju njihove odgovornosti u nizu poslova i službi lokalnog djelokruga, propisati strože standarde kvantitete i kvalitete lokalnih službi kao i odustati od funkcionalnog, financijskog i političkog tutorstva nad lokalnom samoupravom koje snižava sposobnost njihove autonomne prilagodbe suvremenim okolnostima te 'anestezira' njihov razvojni potencijal.
  9. Teritorijalni obrasci suradnje lokalnih jedinica u velikoj mjeri slijede teritorijalnu organizaciju bivšeg sustava lokalne samouprave naslijeđenog iz socijalističkog perioda. Takvo 'stanje na terenu' predstavlja ozbiljno ograničenje, a možda i usmjerenje budućoj teritorijalnoj reorganizaciji lokalne samouprave. Međutim, povezivanje potaknuto novim, razvojnim svrhama, traži neke nove obrasce te upravo suradnja kod zajedničkih razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa u većoj mjeri odudara od uobičajenog povijesnog i geografskog obrasca.

Zaključke pripremili: prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i Boris Milošević

Pročitajte više

3.2.2015.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 4/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća zaštitu ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima te su u ovom broju objavljeni radovi koji su nastali u okviru zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije iz Kranja.

U prvome tekstu prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavlja hrvatsko-slovenski projekt Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih – Zaštita ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima, nakon čega slijedi blok od pet radova pisanih na hrvatskom, te drugi blok koji sadrži pet radova na slovenskom jeziku. Matej Avbelj bavi se pravnom zaštitom pojedinaca u upravnom pravu Europske unije, Polonca Kovač piše o trendovima u Sloveniji i Europskoj uniji u pogledu participacije i prava na pristup informacijama u upravnom postupku, rad Jerneja Podlipnika bavi se oporezivanjem neprijavljenih dohodaka pojedinaca, Vojko Strahovnik i Gašper Škarja bave se pitanjem etike i integriteta te etičkih kodeksa u javnoj upravi, dok Jernej Letnar Černič u svom radu daje evaluaciju rada slovenskog ombudsmana. Drugi se blok sastoji od pet radova hrvatskih autora. Goranka Lalić Novak piše o pravu na azil u sudskoj praksi, Frane Staničić i Ana Đanić razmatraju pitanje ocjene zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu te praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lana Ofak bavi se pitanjem ograničavanja pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima, Marko Turudić piše o upravnosudskom nadzoru nad regulatornim agencijama za mrežne industrije, a rad Mateje Crnković usmjeren je na pravne ugovore u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Osim navedenog, u časopisu su objavljena stajališta o prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014. – 2020., praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Splitu te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.

Pročitajte više

26.1.2015.

Okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive"

U četvrtak, 21. siječnja 2015. u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te Instituta za javnu upravu održan je okrugli stol "Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: problemi, pretpostavke i perspektive".

Uvodna izlaganja podnijeli su prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu; prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Siniša Kuhar iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, mr. sc. Dragica Kemeter iz Grada Čakovca i Marko Glamočak iz Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu. Moderatorica je bila doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak.

Pročitajte više

5.1.2015.

Godišnje savjetovanje Instituta za javnu upravu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva"

Institut za javnu upravu organizira godišnje savjetovanje na temu "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", koje će se održati u četvrtak, 19. veljače 2015. s početkom u 9.00 h u dvorani Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49, Zagreb.

Urednici savjetovanja su prof. dr. sc. Ivan Koprić (Pravni fakultet u Zagrebu), dr. sc. Mihovil Škarica (Pravni fakultet u Zagrebu) i Boris Milošević (Ministarstvo uprave).

Pročitajte više

19.11.2014.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao novi broj 3/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća javne službe, javne službenike, lokalni referendum i sigurnosno-obavještajne službe. Svi su radovi objavljeni na hrvatskom jeziku.

Prvi tematski blok novog broja časopisa sadrži dva rada o javnim službama. U prvome Emina Ahmetović, Medina Ahmedić, Almira Muharemović, Edina Nožinović, Aleksandar Draganić, Vesna Katić i Edin Islamović pišu o primjeni puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama, a u drugome Desanka Sarvan bavi se implementacijom politike novog javnog menadžmenta u upravljanju javnim vodnim uslugama. U drugom tematskom bloku Damir Juras bavi se pitanjem disciplinske odgovornosti carinskih službenika, a Alen Benazić utjecajem organizacijskih promjena i downsizinga na kvalitetu ljudskih potencijala u javnoj upravi. U bloku o lokalnom referendumu objavljen je rad Vojka Rešetara o institucionalnom mehanizmu participacije građana u procesima oblikovanja javnih politika na lokalnoj razini u Hrvatskoj. U posljednjem tematskom bloku Krešimir Margaletić bavi se analiziranjem normativne uređenosti sigurnosno-obavještajnog sustava Hrvatske.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljen je Pojmovnik dr.sc. Jasmine Džinić.

Pročitajte više

14.11.2014.

Forum "Gospodarstvo i država: zajedno u krizi"

U organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Instituta za javnu upravu dana 12. studenog 2014. održan je forum pod nazivom Gospodarstvo i država: zajedno u krizi. Forum je nastao spajanjem dvaju odvojenih foruma, Foruma za javnu upravu te Zagrebačkog ekonomskog foruma. Spajanjem ovih dvaju foruma željelo se dodatno naglasiti važnost teme o kojoj se raspravljalo. Naime, u jeku šeste godine gospodarske krize kao ključno pitanje postavlja se što se može poduzeti kako bi se trenutna situacija poboljšala te kako bi se napokon našao način izlaska iz krize. Ovaj forum je osigurao istovremenu raspravu o ekonomskom, političkom i upravno-institucionalnom aspektu krize te je objasnio zašto i kako su ova tri segmenta iznimno povezana te da se samo usklađenim reformskim zahvatima u sva tri područja može osigurati potrebni napredak.

Pročitajte više

9.11.2014.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 2/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. Tematika objavljenih radova obuhvaća europsko upravljanje, etiku u javnom sektoru, javne financije i decentralizaciju, državljanstvo i izbore u Hrvatskoj te upravno pravo. Četiri su rada objavljena na engleskom, a tri na hrvatskom jeziku.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na europsko upravljanje objavljen je rad doc. dr. sc. Anamarije Muse o reformi agencijskog modela upravljanja u EU te rad Paweła Swianiewicza o europeizaciji regija u Poljskoj. U tematskom bloku koji se odnosi na etiku u javnom sektoru također su objavljena dva rada. Tony Evans se pritom bavi pružanjem javnih službi na razini najbližoj građanima, a Dagmar Radin i Brian Shoup pitanjem stranačke nestabilnosti, institucionalnih uvjeta i korupcije u novim demokracijama. U sklopu tematskog bloka koji se odnosi na javne financije i decentralizaciju, Anto Bajo i Marko Primorac objavili su rad o fiskalnoj decentralizaciji i fiskalnoj neravnoteži u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Unutar bloka o državljanstvu i izborima, Ivan Kosnica piše o hrvatsko-slavonskoj pripadnosti u Hrvatskoj i Slavoniji u nagodbenom razdoblju u Hrvatskoj. Anica Drmić objavila je u posljednjem tematskom bloku rad o pravnoj prirodi ugovora o javnoj nabavi.

Osim navedenih radova, novi broj časopisa sadrži prikaz knjige, sudsku praksu i niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama. Usto, objavljene su preporuke Foruma za javnu upravu za reformu hrvatske javne uprave.

Pročitajte više

7.11.2014.

Otvoreno pismo Vladi, Saboru i Predsjedniku Republike Hrvatske povodom Strategije razvoja javne uprave do 2020.

GONG i Platforma 112, Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar, Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Matica hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Otvoreno pismo
Vladi, Saboru i Predsjedniku Republike povodom Strategije razvoja javne uprave do 2020.

NEMA REFORME BEZ STRUČNE PRIPREME, SOCIJALNOG DIJALOGA I POLITIČKOG KONSENZUSA

Zagreb, 3. studenog 2014.

Javnost je u protekla dva tjedna dobila prvi uvid u nacrt Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2014. do 2020. godine koje je usklađeno s razdobljem Nacionalnog programa reformi i Sporazuma o partnerstvu s Europskom unijom o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, gdje je čak 88 milijuna eura predviđeno za provedbu reformskog programa Pametna administracija. Naglašavamo da se nacrt ove Strategije pojavljuje na samom pragu posljednje godine mandata ove Vlade, i to bez uključivanja socijalnih partnera i stručne javnosti u njezinu izradu. To znači da se sistemski pomaci, niti povlačenje planiranih sredstava neće moći provesti prije narednih izbora budući da je Strategija još uvijek daleko od dovršenosti u stručnom smislu i operacionalizacije.

Nije potrebno naširoko obrazlagati zašto je upravo razvoj javne uprave – u smjeru učinkovitog, pravičnog i transparentnog pružanja javnih usluga građanima, zajednici, poslovnom sektoru i nizu društvenih sektora – središnja, a dosad zanemarena poluga svekolikog oporavka i razvitka Hrvatske. Bez djelotvorne javne uprave nema ni demokratskog, pravednog društva ni održivog gospodarstva. Dosadašnja zaostajanja u učinkovitom pružanju javnih usluga i kvaliteti regulacijskog okvira nužno je nadoknaditi i time zatvoriti dug iz razdoblja pregovora s EU kada ova ključna reforma nije sustavno provedena, što je prepoznala i Europska komisija koja na njoj sada inzistira.

Strategija nudi problemski intoniranu sliku javne uprave koja se međutim ne zasniva na dostatno kvalitetnoj i obuhvatnoj analizi, kao i niz mjera čiji je sadržaj, redoslijed i tempo potrebno dodatno stručno razmotriti i razraditi. Nacrt Strategije definira tri glavna pravca razvoja javne uprave, a to su (1) poboljšanja upravnih postupaka i poslovnih procesa, (2) upravljanje kadrovima koje će podržati rad i razvoj motiviranih, kompetentnih i produktivnih službenika te (3) bolja organizacija upravnog sustava, što se odnosi i na kritično pitanje funkcionalnog povezivanja i restrukturiranje lokalne i područne samouprave.

Kritično pitanje ove Strategije, dakle, nije potreba za takvim dokumentom nego manjkavosti u pripremi i izglednost njezine provedbe, povrh toga da posluži kao papirnato pokriće za povlačenje europskih fondova. Zato tražimo da se Prijedlog Strategije odmah nakon javnog savjetovanja dopuni detaljnom analizom stanja, stručno doradi i dovede do razine ujednačene kvalitete i promišljenosti, i to angažmanom mjerodavnih stručnjaka iz akademske zajednice.

Poučeni prethodnim iskustvima, zahtijevamo od Vlade, parlamentarnih stranaka i Predsjednika Republike da osiguraju široki i održivi politički i društveni konsenzus za provedbu Strategije razvoja javne uprave u njezinom ukupnom trajanju, do 2020. godine. Tražimo da se nakon dobre stručne dorade Strategija raspravi sa socijalnim partnerima na Gospodarsko-socijalnom vijeću, podvrgne još jednom krugu javnog savjetovanja te uputi u Hrvatski sabor koji bi je nakon obuhvatne rasprave, usvojio i Zaključkom obvezao ovu i sve buduće Vlade na njenu intenzivnu i temeljitu provedbu, i to u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima i mjerodavnim stručnjacima, uz obvezu polugodišnjeg izvještavanja Hrvatskom saboru i svim građanima Hrvatske.

Ne dopustimo da nam i ovaj reformski vlak iskoči iz kolosijeka zbog političkih razmirica, stranačkih interesa i straha od promjena!

Pročitajte više

1.11.2014.

Prijedlog Strategije razvoja javne uprave - stajališta, primjedbe i sugestije Instituta za javnu upravu

Povodom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014.-2020, koje je bilo otvoreno do 31. listopada 2014., Institut za javnu upravu dostavio je Ministarstvu uprave dostavlja načelna stajališta i primjedbe, kao i primjedbe i sugestije u pogledu određenih dijelova Prijedloga Strategije.

Primjedbe na prijedlog Strategije izrađene su temeljem mišljenja članova Instituta raspravljenih i usvojenih na sjednici Tajništva Instituta 28. listopada 2014., a uputili su ih predsjednik Instituta, prof. dr.sc. Ivan Koprić i glavni tajnik Instituta, dr.sc. Nikola Popović kao ovlašteni članovi za predstavljanje Instituta za javnu upravu.

Stajališta, primjedbe i sugestije u Instituta za javnu upravu u vezi Prijedloga strategije razvoja javne uprave

21.10.2014.

Konferencija "Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj"

U auli Sveučilišta u Zagrebu 16. i 17. listopada održana je završna konferencija Dobro lokalno upravljanje: lokalne javne službe u Francuskoj i Hrvatskoj u kontekstu europskog načela supsidijarnosti u sklopu bilateralnog projekta Cogito Hubert Curien 2013.-2014. između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Valenciennesu i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je podržala francuska Agencija za unapređivanje visokog obrazovanja i međunarodne suradnje te hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Konferencija je okupila tridesetak sudionika od kojih je većina vrlo aktivno participirala u raspravama na pojedinim panelima. Sadržajno vrlo bogati program konferencije održao se kroz ukupno šest panela koji su pokrili određene aspekte i područja lokalnog upravljanja i pružanja lokalnih službi. Konferencija je otvorena u četvrtak 16. listopada uvodnom riječi prof. dr. sc. Marka Baretića, prodekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gospođe Michele Boccoz, francuske ambasadorice u Hrvatskoj i Borisa Miloševića, pomoćnika ministra uprave. Uslijedilo je kratko predstavljanje samog projekta od strane njegovih voditelja, dr. sc. Didiera Lhommea i doc. dr. sc. Anamarije Muse.

Pročitajte više

7.10.2014.

Obavijest o članarini

Poštovani članovi Instituta, Radi poboljšanja funkcioniranja Instituta za javnu upravu i proširenja njegovih aktivnosti Tajništvo Instituta je 12. lipnja 2014. razmotrilo potrebu i odlučilo uvesti članarinu za fizičke i pravne osobe koji žele biti članovima Instituta. Pritom je posebno uzeto u obzir da Institut nije nikad u periodu od osnivanja dobio institucionalnu potporu iz sredstava za jačanje institucija civilnog društva, s obrazloženjem da je riječ o stručnoj a ne općoj udruzi. Sredstva dobivena plaćanjem članarine koristit će se za postizanje ciljeva kako su oni određeni Programom rada Instituta za 2014.-2015. kojeg je Tajništvo istodobno usvojilo, a objavljen je na web stranicama Instituta www.iju.hr. Imajući u vidu objektivne okolnosti i potrebu da se za određene kategorije članova odredi manja članarina, utvrđene su članarine kako slijedi:

1. za fizičke osobe članarina iznosi 100,00 kuna godišnje,
2. za pravne osobe članarina iznosi 1.800,00 kuna godišnje,
3. za umirovljenike članarina iznosi 50,00 kuna godišnje,
4. za studente preddiplomskih i diplomskih studija članarina iznosi 30,00 kuna godišnje.

Pozivaju se stoga svi članovi Instituta za javnu upravu da izvrše svoju člansku obvezu plaćanja članarine za 2014. godinu, jer će im u protivnom prestati članstvo u našoj udruzi. Obnovljeni popis članova Instituta bit će utvrđen najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.

Pored toga, mole se svi članovi Instituta da dostave svoju e-mail adresu za dostavu poziva, jer će se pozivi i sve druge informacije i dopisi nakon 31. ožujka 2015. godine dostavljati isključivo elektroničkim putem.Podaci za uplatu članarine su sljedeći:

Institut za javnu upravu
Ul. sv. Ćirila i Metoda 4
10 000 Zagreb
OIB: 15893647219
IBAN: HR7923600001101452669
Model: HR00
Poziv na broj: 3211

Pročitajte više

17.9.2014.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 1/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća lokalnu samoupravu te građane i upravu. Novi broj časopisa sadrži devet znanstvenih radova - tri izvorna znanstvena rada, četiri pregledna znanstvena rada te dva prethodna priopćenja. Sedam radova pisano je na engleskom jeziku, a dva na hrvatskom.

Unutar prvoga tematskog bloka koji se odnosi na lokalnu samoupravu objavljen je rad prof. dr. sc Paweła Swianiewicza o europeizaciji lokalnih javnih politika i političkih procesa u Poljskoj te rad doc.dr. sc. Marte Lackowske o europeizaciji poljskih gradova. Prof. dr. sc. Fred Lazin u svom se radu bavi reformama lokalne samouprave u istočnoeuropskim zemljama od raspada Sovjetskog Saveza nadalje, dok je tema rada prof. dr. sc. Mire Hačeka i doc. dr. sc Irene Bačlije upravni kapacitet slovenskih lokalnih jedinica. Dr. sc. Zoran Radman bavi se ostvarivanjem prava na lokalnu samoupravu u području prostornog uređenja, a prof. dr. sc. Ivan Koprić problemima decentralizacije ovlasti u slučaju Hrvatske. Tematski blok o građanima i upravi obuhvaća rad dr. sc. Igora Vidačaka i Marine Škrabalo o utjecaju europeizacije na otvorenost hrvatske javne uprave, rad Wolfganga Ruscha o modernizaciji upravnog postupanja u jugoistočnoj Europi, te rad doc. dr. sc. Iskre Akimovske Maletić u kojem je riječ o javnim službama i ljudskim pravima.

Osim navedenog, u časopisu je objavljen prikaz knjige, pojmovnik autora dr. sc. Mihovila Škarice, te praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Naposljetku, objavljen je niz vijesti o održanim konferencijama i tribinama.

Pročitajte više