institut za javnu upravu

10.4.2018.

Hrvatska i komparativna javna uprava u najvišoj kategoriji znanstvenih časopisa u Hrvatskoj za društvene znanosti

Poštovani čitatelji, autori i prijatelji,

 S velikim vas zadovoljstvom obavještavamo da je naš međunarodni znanstveni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Adminstration uvršten u svjetsku bazu časopisa Web of Science Core Collection (WoSCC) –Emerging Sources Citation Index (ESCI)  koja se vodi kod Clarivate Analytics’ (http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1848-0357). Time se omogućuje maksimalna vidljivost časopisa koji je sada pretraživ putem svih portala na kojima je indeksirana baza Web of Science Core Collection.

Pročitajte više

30.3.2018.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava

Iz tiska je izašao broj 1/2018 časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration".

Pročitajte više

21.2.2018.

VAŽNO! - Produljenje roka prijave za znanstveno stručni skup Instituta

Produžava se rok prijava za znanstveno-stručni skup Instituta koji će se održati 1. ožujka 2018. s početkom u 9 sati u Zagrebu u prostorima Hrvatske obrtničke komore u Ilici 42 do 28. veljače u 17 sati.

Pročitajte više

20.2.2018.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava

Iz tiska je izašao broj 4/2017 časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration".

Pročitajte više

3.2.2018.

Skupština Instituta za javnu upravu

Dana 19. siječnja 2018. godine na Skupštini Instituta za javnu upravu izabrani susljedeći nositelji dužnosti Instituta u razdoblju 2018.-2020. :

Pročitajte više

28.1.2018.

Najava znanstveno stručnog skupa

Institut za javnu upravu organizira znanstveno-stručni skup na temu:

EUROPEIZACIJA HRVATSKE LOKALNE SAMOUPRAVE: STANDARDI EUROPSKE POVELJE O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I HRVATSKA LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

Pročitajte više

21.12.2017.

Pročitajte više

24.10.2017.

Podsjetnik za uplatu članarine

Podsjećaju se članovi Instituta za javnu upravu na potrebu uplate godišnje članarine Institutu za 2017. do kraja tekuće godine.

Pročitajte više

5.10.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

Iz tiska je izašao broj 3/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa sadrži pet znanstvenih radova te jedan prikaz knjige. Prva tri rada posvećena su temi demokratskog javnog upravljanja te u tom kontekstu A. Henjak piše o povjerenju građana i njihovom zadovoljstvu stanjem demokracije u Hrvatskoj dok T. Vukojičić Tomić piše o suvremenim pristupima i modelima zapošljavanja društvenih manjina u javnoj upravi. Blok zatvara rad A. Baje, M. Primorca i D. Runtića koji pišu o financijskom upravljanju, odgovornosti i povjerenju građana u javne instituacije.

Drugi tematski blok posvećen je javnom menadžmentu te sadrži dva znanstvena rada. G. Marčetić i I. Lopižić pišu o utjecaju procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave dok B. Markušić prikazuje povijesno - funkcionalni pregled primjene vanjskog ugovoranja u resoru obrane.

Zadnji tematski blok posvećen je javnom pravu, a u njemu M. Vlahović i J. Arambašić pišu o javnoj nabavi pravnih usluga u Hrvatskoj.

Uz navedene znanstvene radove, časopis sadrži i prikaz knjige Rade Bohinca: Družbena odgovornost.

Pročitajte više

29.6.2017.

Poziv za predlaganje tema i izlaganja na godišnjem stručnom skupu 2018.

Tajništvo Instituta za javnu upravu je donijelo odluku da će tema godišnjeg znanstveno-stručnog skupa 2018. biti

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi i hrvatska lokalna i regionalna samouprava


Održavanjem skupa na ovu temu obilježilo bi se 30 godina od stupanja na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi (1988.) te 10 godina otkako je Republika Hrvatska u cijelosti ratificirala Povelju. Znanstveno-stručni skup se planira za sredinu veljače 2018. godine. Tajništvo poziva sve članove Instituta koji su zainteresirani sudjelovati svojim izlaganjem da do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 riječi predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e-mail adrese admin@iju.hr te ivan.kopric@pravo.hr.

Poziv za predlaganje tema

29.6.2017.

Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

z tiska je izašao broj 2/2017 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Novi broj časopisa obuhvaća znanstvene radove koji se bave temama iz tri upravna područja: decentralizacija i lokalna samouprava, upravna teorija te javno pravo.

U bloku o decentralizaciji i lokalnoj samoupravi Simona Kukovič iznosi podatke o lokalnom vodstvu te rezultate o stilovima vodstva koje je istraživala u Sloveniji. Josip Jambrač nudi detaljnu financijsku analizu učinaka do kojih je funkcionalna decentralizacija dovela penest godina nakon početka njezine primjene, ukazujući na niz problema koji još uvijek postoje.

U bloku o upravnoj teoriji Mirna Puđak pojašnjava doprinos Mary Parket Follet organizacijskog teoriji i javnoj upravljanja, dok Ivan Lehpamer nudi detaljnu analizu časopisa s obzir na razinu primjene komparativnih istraživanja i metodologije koja je pritom primjenjena.

U bloku posvećenom javnom pravu Ana PavlovskaDaneva i Elena Davitkovska daju pregled novog makedonskog Zakona o općem upravnom postupku ispitujući u kojoj mjeri je on zaista moderniziran te prati li europske standarde. Matija Milošđ objašnjava mjerila primjene prava na zaborav i problem temporalnosti slobode izražavanja pred španjolskim sudovima, dajući posebni osvrt na presudu Google Spain.

Časopis sadrži još i izvještaj kao i zaključke međunarodne konferencije LookingBeyondtheCrises: Impact of Mass Migrations on theLocal, Regional, National and EU Governance čiji organizor je bio Institut za javnu upravu kao i zaključke sa te konferencije te intervju profesora Ivan Koprića međunarodnoj udruzi International Institute of Administrative Sciences.

Pročitajte više

Arhiva vijesti

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.