Korištenje rezultata evaluacijskih studija u kreiranju javnih politika i javnoj upravi – istraživački izazov u političkim znanostima

EVALUACIJSKE STUDIJE

Autor: Hellmut Wollmann