Upravni sud Republike Hrvatske: Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća (Narodne novine, br. 19/ 91., 83/92., 94/93., 2/94., 9/95)

SUDSKA I UPRAVNA PRAKSA

Autor: Mira Štern