Primjena puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama

JAVNE SLUŽBE

Autor: Emina Ahmetović; Medina Ahmedić; Almira Muharemović; Edina Nožinović; Aleksandar Draganić; Vesna Katić; Edin Islamović;