Lokalna vladavina i institucije u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju: prema komparativnoj povijesnoj perspektivi

UPRAVLJANJE GRADOVIMA

Autor: Jefferey M. Sellers