Veličina organizacije kao jedan od odlučujućih čimbenika mjerenja rezultata i kvalitete – što može naučiti hrvatska lokalna samouprava

UČINKOVITOST JAVNE UPRAVE

Autor: Romea Manojlović