Novo uređenje urbanih područja u francuskoj: Je li moguća racionalizacija?

UPRAVLJANJE GRADOVIMA

Autor: Michele Breuillard