Nagrade u javnom sektoru – poticanje kvalitete kroz natjecanje i suradnju

UPRAVNA TEORIJA

Autor: Jasmina Džinić