upravni kapacitet; upravna koordinacija; složenost upravne organizacije; okolina upravne organizacije; funkcije upravne organizacije

POJMOVNIK

Autor: Teo Giljević