Lokalna samouprava i zdravstvene usluge: Kako ih možemo uskladiti?

DECENTRALIZACIJA I VIŠESTUPANJSKA UPRAVA

Autor: Pekka Kettunen