Europski standardi regulacije službi od općeg interesa: (kvazi)nezavisna regulacijska tijela u izgradnji modernog kapitalizma

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Ivan Koprić; Anamarija Musa; Vedran Đulabić;