Reforma stručnog studija javne uprave na Društvenom veleučilištu u Zagrebu

MODERNIZACIJA HRVATSKE UPRAVE

Autor: Ivan Koprić