Građani kao partneri Informiranje, konzultiranje i participiranje javnosti u kreiranju provedbene politike

PRIKAZI

Autor: Ivan Koprić