Stečeni magisteriji pravnih znanosti upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu u Zagrebu od 1995. do 2005.

VIJESTI

Autor: Gordana Marčetić