Međunarodna konferencija o regionalnoj decentralizaciji u središnjoj i istočnoj Europi, Pečuh (Pécs), 15–16. svibnja 2006.

VIJESTI

Autor: Ilona Pálné Kovács; Ivan Koprić;