Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Radenci, Slovenija, 5. – 7. travnja 2006.

VIJESTI

Autor: Živana Heđbeli