PUBLIKACIJE

Priručnici

Institut za javnu upravu iz Zagreba utemeljio je 2008. godine biblioteku Priručnici za stručno usavršavanje. Osnovni je cilj biblioteke publicirati radove koji bi u značajnijoj mjeri trebali pridonijeti stručnom usavršavanju službenika u javnoj upravi. Na taj način, Institut je prepoznao mogućnost da aktivno doprinese dugoročnim i međusobno povezanim procesima modernizacije i europeizacije državne i javne uprave u Hrvatskoj.
AGENCIJE U HRVATSKOJ

Zbornik radova sadrži konačne verzije tekstova predstavljenih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.” Radovi autora predstavljaju kombinaciju različitih pristupa problematici agencija i javnih službi I obrađuju teme koje se odnose na razvoj agencijskog modela javne uprave i položaj nezavisnih regulatora (I.Koprić), utjecaj procesa europeizacije na javne službe na lokalnoj i regionalnoj razini (V.Đulabić), prikaz razlike između američkih i europskih regulatora na primjeru regulacije tržišta kapitala (I. Bajakić), potrebu regulacije komunalnih službi (D.Sarvan), uspostavu pravnog okvira koji bi regulirao dobro upravljanje u regulatorima (A.Musa), prikaz iskustava i izazova rada agencije u području visokog obrazovanja (J.Havranek, S.Bezjak), budućnost reforme sustava agencija (T.Mičetić), problem vezani uz osiguranje neovisnosti regulatora (O.Spevec), mogućnosti poboljšanja kvalitete, pravne zaštite i učinkovitosti u regulatorima (N.Popović), pregled upravnosudske prakse u agencijskim stvarima (V.Kos)


Ivan Koprić; Anamarija Musa; Vedran Đulabić (ur.)
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7935-02-3
meki uvez, Broj stranica: 276
Cijena: 70 kn
LOKALNA SAMOUPRAVA I LOKALNI IZBORI

Sedmo izdanje biblioteke Priručnici za stručno usavršavanje započinje opsežnom uvodnom studijom prof.dr.sc. Ivana Koprića o iskustvima dvadesetogodišnjeg postojanja sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj, koja se razvijala u tri temeljne faze: prvoj 1990-1993, drugoj 1993-2001 i trećoj 2001-2010. U studiji se analiziraju stanje i karakteristike postojeće teritorijalne organizacije te ozbiljni nedostaci postojećeg sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, razlozi za teritorijalnu reorganizaciju putem smanjivanja broja jedinica lokalne samouprave, osnivanja političkih (samoupravnih) regija, mjera modernizacije sustava itd. te naposljetku daje deset prijedloga za reformu sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj.

Prvi dio priručnika obuhvaća važeće odredbe Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10) koji se odnose na sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave te cjeloviti tekst Europske povelje o lokalnoj samoupravi koju je Republika Hrvatska ratificirala u cijelosti 2009 (NN MU 14/97, 4/08). U drugom dijelu nalazi se pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s poveznicama i stvarnim kazalom (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) čije su posljednje izmjene i dopune stupile na snagu 01. siječnja 2013. Treći dio sadrži tekst Zakona o lokalnim izborima s poveznicama i stvarnim kazalom (NN 144/12) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2013. Priručnik sadrži i dva priloga: listu propisa koji reguliraju razne aspekte sustava lokalne samouprave, poput teritorijalnog ustroja, lokalnog djelokruga, lokalnog izbornog i službeničkog sustava, načina financiranja lokalnih jedinica, itd., te tablični prikaz broja stanovnika u općinama i gradovima Republike Hrvatske sukladno službenim rezultatima Popisa stanovništva 2011.


Urednik: prof.dr.sc. Ivan Koprić
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7935-00-9
meki uvez, Broj stranica: 324
Cijena: 70 kn
EUROPSKA REGULACIJA PROFESIJA I KOMORE U HRVATSKOJ

U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj” autorica Anamarije Muse i Jasmine Džinić.

Priručnik sadrži detaljnu studiju o komorama kao profesionalnim udruženjima za regulaciju profesija, koje imaju dugu povijest u Europi i Hrvatskoj. Studija posebno razmatra razloge i mogućnosti regulacije profesija, analizira komore u Hrvatskoj, bavi se izazovima njihove prilagodbe zahtjevima članstva u EU i zagovara razvoj profesionalizacije u javnoj upravi.

Priručnik je namijenjen svima koji su zainteresirani za pitanja djelovanja komora u Hrvatskoj, a sadrži i vrlo detaljan prikaz svih komora i strukovnih udruga koje djeluju u Hrvatskoj.


Autori: doc.dr.sc. Anamarija Musa, Jasmina Džinić
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012
ISBN:
meki uvez, Broj stranica: 230
Cijena: 70 kn
EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR

U okviru biblioteke Instituta za javnu upravu "Priručnici za stručno usavršavanje" iz tiska je izašao novi priručnik pod nazivom “Europski upravni prostor”, koji su pripremili prof. dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa i mr.sc. Goranka Lalić.

Detaljna studija europskog upravnog prostora eminentnih autora s Pravnog fakulteta u Zagrebu obuhvaća analizu europskih institucija nakon Lisabonskog ugovora, procese europskog upravljanja i javnih politika EU, obrađuje pojam europskog upravnog prostora te utjecaj Europske unije na trendove razvoja javne uprave i javnih politika u državama članicama. Posebno se analizira politika proširenja EU te upravne prilagodne i reforme u kontekstu europeizacije. Priručnik je opremljen sadržajem, popisom kratica, popisom literature, prilozima i bilješkom o autorima. Namijenjen je svima koji su zainteresirani za pitanja javnog upravljanja u EU i položaja država članica u pogledu europskih javnih politika.


Autori: prof.dr.sc. Ivan Koprić, doc.dr.sc. Anamarija Musa, mr.sc. Goranka Lalić Novak
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2012
ISBN: 978-953-55490-9-3
meki uvez, Broj stranica: 299
Cijena: 130 kn
DVADESET GODINA LOKALNE SAMOUPRAVE U HRVATSKOJ

Zbornik donosi tekstove domaćih eksperata i lokalnih upravnih službenika izloženih na znanstveno-stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu u Zagrebu “Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora u svjetlu dvadesetogodišnjih iskustava”. Radovi obrađuju različite teme iz područja lokalne samouprave: detaljan prikaz zakonskih promjena, analiza sustava neposrednog izbora izvršnih dužnosnika u lokalnoj samoupravi, uloge lokalnih jedinica u osiguranju konkurentnosti gospodarstva na lokalnoj razini, konzultiranje građana, etički standardi lokalnih službenika, međuodnos političke i statističke regionalizacije, problem funkcioniranja malih općina, promjene u komunalnim djelatnostima i u sustavu nadzora nad lokalnom samoupravom.


Urednik: prof.dr.sc. Ivan Koprić
Institut za javnu upravu, Zagreb, 2013
ISBN: 978-953-7935-01-6
Meki uvez, Broj stranica: 299
Cijena: 70 kn