O institutu

Institut za javnu upravu udruga je građana osnovana 1997. godine s ciljem promicanja i unapređenja javne uprave u Hrvatskoj, te stvaranja uvjeta za razvoj suvremene uprave u skladu s europskim standardima, koja doprinosi razvoju gospodarstva i drugih dijelova društvenog života. U svome radu, Institut se zalaže za povećanje djelotvornosti uprave i dosljednije djelovanje pravne države, potiče znanstveno i stručno usavršavanje djelatnika u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i samouprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, i općenito djeluje na unapređenju upravne struke i znanosti.

Članovi i suradnici Instituta su priznati stručnjaci s pojedinih upravnih područja, a ponajprije sveučilišni profesori različitih struka te brojni eksperti-praktičari.

U svom drugom desetljeću rada Institut za javnu upravu broji preko 200 članova, a raspolaže bazom od pedesetak znanstvenika i drugih eksperata spremnih preuzeti sve stručne i konzultantske poslove u području državne uprave, lokalne samouprave, upravnog prava i javne uprave. Raspolaže svim vrstama ekspertize, od upravne, pravne, politološke i ekonomske do informatičke i tehničke.

Institut svojim djelovanjem nastoji stvoriti institucionalni okvir za stručnu i javnu raspravu o brojnim postojećim i predstojećim prijedlozima i mjerama reforme javne uprave, ali i pripomoći u koncipiranju alternativnih rješenja za mnoga važna pitanja.

Institut je do sada uspješno organizirao brojna savjetovanja, tribine i druge stručne događaje. Posebno ističemo našu izdavačku djelatnost, časopis "Hrvatska i komparativna javna uprava" koji izlazi od 1999. godine, knjige objavljene u sklopu biblioteke "Suvreman javna uprava" te priručnike za stručno usavršavanje.

Sjedište Instituta je u Zagrebu, Ćirilometodska ulica 4. Predsjednik Instituta je prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dekan Društvenog veleučilišta u Zagrebu.