Znanstveno stručni skup

Institut za javnu upravu u pravilu jednom godišnje organizira znanstveno stručni skup s nekom aktualnom temom. Do sada održani stručni skupovi:
 • "Građani, javna uprava, lokalna samouprava: jesu li mogući povjerenje, suradnja i potpora?" 16.veljače 2017.
 • "Upravljanje učinkovitošću i kvalitetom u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi" , 11. veljače 2016.
 • "Suradnja i razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva", 19.veljače 2015.
 • "Novi zakonski okvir lokalne samouprave i lokalnih izbora" , 29. siječnja 2013.
 • "Jesu li Hrvatskoj potrebne agencije? Regulacija i privatizacija službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini." , 16. studenoga 2012.
 • "Lokalna i regionalna samouprava: između gospodarske krize i članstva u EU", 16. studenoga 2011.
 • "Novi Zakon o upravnim sporovima i nova organizacija upravnog sudovanja", 11. svibnja 2010.
 • "Kakva reforma lokalne i regionalne samouprave?" , 22. travnja 2010.
 • “Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene”, 25. studenoga 2009.
 • “Zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave”, 22. travnja 2009.
 • “Europeizacija uprave i primjena Zakona o državnim službenicima” (suorganizator Novi informator) 9. ožujka 2006.
 • “Reforma lokalne samouprave” , 6. - 7. ožujka 2001.
 • “Javna uprava u demokratskom društvu”, 18. - 19. studenoga 1999.