Biografija

Prof. dr. sc. Ivan Koprić - predsjednik

Osnovna i srednja škola u Vrbovcu, Pravni fakultet u Zagrebu: diplomirao 1987., magisterij znanosti 1994., doktorat znanosti 1999. Zaposlenja: PIK Vrbovec 1987-1990., Pravni fakultet u Zagrebu 1990-danas. Sada redoviti profesor upravne znanosti u trajnom zvanju, predstojnik Katedre za upravnu znanost (od 2007.) i predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u Zagrebu sa statusom prodekana Fakulteta (od 2011.). Obavljao dužnosti prodekana Pravnog fakulteta u Zagrebu 2001-2003., predstojnika Zavoda za javno pravo i javnu upravu (2005-2013.) pročelnika upravnog studija 2004-2007., dekana Društvenog veleučilišta u Zagrebu 2006-2011., voditelja poslijediplomskog studija Javna uprava Sveučilišta u Zagrebu 2006-2010. te niz drugih dužnosti.

Predsjednik Instituta za javnu upravu od 2008. Član Instituta od osnivanja Instituta 1997., a član Tajništva od 2000. do 2008. Glavni i odgovorni urednik znanstveno-stručnog časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava / Croatian and Comparative Public Administration od 2005., član Uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Lex localis (Maribor-Graz-Trst-Split), član Uredništva znanstveno-stručnog časopisa Revija za socijalnu politiku (Zagreb) te član Uredništva Godišnjaka Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Zagreb). Urednik je biblioteke Suvremena javna uprava pokrenute 2002. godine., u okviru koje je objavljeno 25 knjiga. Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) od osnivanja 2004.; Znanstvenog vijeća Akademije pravnih znanosti Hrvatske od 2006. (član Akademije od osnivanja 2001.), International Political Science Association od 2009., Hrvatskog politološkog društva od 2009. U srpnju 2012. izabran za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 05 (RC 05, Comparative studies on local government and politics) te za člana Izvršnog odbora Istraživačkog komiteta 32 (RC 32, Public policy and administration) IPSA-e. Član hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja od 2013.

Vanjski član Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora u dva mandata, od 2008.. Član i voditelj više stručnih radnih skupina za pripremu strategija ili zakona Vlade Republike Hrvatske te resornih ministarstava. UNDP i OECD-Sigma ekspert u području javne uprave, upravljanja ljudskim potencijalima i upravnog prava. Od 2000. do 2004. bio je ispitivač na državnim stručnim ispitima. Član Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast od 2012., Nacionalnog povjerenstva za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2012. te Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu od 2012. Imenovan je ekspertom za akreditaciju ustanova visokog obrazovanja i studijskih programa Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore 2012. godine.

Objavio jednu samostalnu knjigu, četiri knjige kao suautor, devet knjiga kao priređivač, dvije monografske publikacije, jedan priručnik, osamdesetak znanstvenih radova, tridesetak stručnih radova te preko 130 osvrta, kolumni, prikaza i drugih radova. Sudjelovao u 37 znanstveno-stručnih projekata, od čega 14 međunarodnih. Vodio 10 projekata, od čega pet međunarodnih. Održao 66 pozvanih predavanja i priopćenja na međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima te 43 na domaćim znanstvenim konferencijama i skupovima. Govorio na sedamdesetak drugih domaćih okruglih stolova, tribina i drugih skupova.

Područja znanstvenog rada obuhvaćaju državnu upravu, lokalnu i regionalnu samoupravu, javne službe, upravni postupak i upravni spor, upravne reforme i modernizaciju javne uprave, europske upravne standarde, organizacijsku teoriju i njezinu primjenu u javnoj upravi, upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi, javni menadžment, urbani, lokalni i regionalni razvoj, i dr.

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju, specijalističkom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Javna uprava, specijalističkom poslijediplomskom interdisciplinarnom studiju Upravljanje gradom, doktorskom studiju javnog prava i javne uprave te nizu drugih poslijediplomskih studija, a predavao i na studijima politologije i novinarstva. Mentor šest obranjenih doktorskih disertacija, četri znanstvena magistarska rada, deset poslijediplomskih specijalističkih radova te 150 diplomskih radova. Recenzirao više studijskih programa te pedesetak knjiga i znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu.