Konferencija “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog”

26.12.2015.
Konferencija “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog”

Dana 15. prosinca 2015. u hotelu Antunović održana je konferencija u sklopu projekta “Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog” koju je organizirao voditelj projekta, Sindikat policije Hrvatske, u suradnji s Institutom za javnu upravu. Cilj projekta kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda jest unaprjeđenje znanja i kompetencija sindikata policije o mehanizmima socijalnog dijalog te stvaranje pretpostavki za ravnopravno sudjelovanje u procesu donošenja odluka o položaju policajaca u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova, što je ujedno bila i tema ove konferencije. Sudionici konferencije bili su predstavnici Sindikata policije Hrvatske, Instituta za javnu upravu te Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Uvodnu riječ dao je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić, te voditeljica projekta Branka Jalšovec Polovina, koja je predstavila projekt te najavila daljnje aktivnosti. Nakon uvodnog pozdrava riječ je dobio prof.dr.sc. Ivan Koprić, predsjednik Instituta za javnu upravu. Prof.dr.sc. Koprić u prvom dijelu sudionicima je predstavio rad Instituta koji djeluje kao udruga građana od 1997. godine, te je prikazao njegove aktivnosti i planove. Institut za javnu upravu u projekt je uključen kao partner, kako bi svojom stručnošću u području državne uprave, lokalne samouprave, upravnog prava i javne uprave doprinio ostvarenju njegovih ciljeva. U drugom dijelu izlaganja, govorilo se o perspektivama reforme javne uprave do 2020. koja se kreće u tri smjera razvoja: pojednostavljenja i modernizacije upravnog postupanja i e-uprave, unaprjeđenja sustava razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima, te reformama po standardima dobrog europskog upravljanja. Zatim je predstavljen položaj službenika u modernizaciji hrvatske uprave, te mogući utjecaj reforme na položaj policijskih službenika. Tijekom izlaganja prikazani su glavni problemi javne uprave i na koji je način politika štednje utjecala na njen sustav. Nakon kratke pauze, prof.dr.sc. Koprić govorio je o istraživanju položaja policajaca Republike Hrvatske u kontekstu gospodarske krize te novih sigurnosnih izazova, kojeg provodi Institut na temelju anketnih listića i polustrukturiranih intervjua u čitavoj Republici Hrvatskoj.

U drugom dijelu konferencije, svoje viđenje o nužnosti reforme u policiji dao je dr.sc. Krunoslav Borovec, pomoćnik glavnog ravnatelja policije i načelnik Uprave policije. Govorio je o istraživanju koje je provedeno među svim strukturama policije koje je dokazalo da su reforme u policiji potrebne.

Policija kao važan dio javne uprave zahtjeva funkcionalne promjene i to zbog niza faktora kao što su recesija i smanjeni proračun, prava zaposlenika, standardi poštivanja ljudskih prava, novi koncepti rada policije poput Kriminalističko-obavještajnog modela rada (ILP) ili Policije u zajednici, novih tehnologija i generacije zaposlenika, a sve u svrhu njene učinkovitosti i isplativosti.

Tema sljedećeg izlaganja bila je etika državnih službenika i socijalni dijalog s posebnim osvrtom na policijske službenike i socijalni dijalog u policiji koju je predstavila prof.dr.sc. Gordana Marčetić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Prof.dr.sc. Marčetić dala je zanimljiv pogled na etička načela socijalnog dijaloga i područja etičkog ponašanja državnih i policijskih službenika.

Sljedeći izlagač bio je Dario Umljenović, glavni povjerenik Sindikata policije Hrvatske, koji se pak osvrnuo na transparentnost i otvorenost policijske službe. Glavni povjerenik istaknuo je kako je tijekom sindikalnog rada zamijećeno da policijski službenici većinom ukazuju na probleme nejasnog i netransparentnog sustava provedbe internih natječaja za radna mjesta, lošeg sustava disciplinskog kažnjavanja te netransparentnog sustava ocjenjivanja i nagrađivanja.

Zadnju riječ dobila je dr.sc. Romea Manojlović sa svojim predavanjem o upravljanju učinkovitošću rada državnih službenika i mogućeg utjecaja na socijalni dijalog. Situacija upravljanja radne učinkovitosti u Hrvatskoj uspoređena je s onom u Danskoj te je naglašena važnost socijalnog dijaloga i stvaranja partnerskog odnosa između sindikata i države. Sudionici su pokazali veliko zanimanje da se uključe u ovo izlaganje, te im je posljednji dio konferencije ostavljen za raspravu i pitanja.

Tijekom konferencije dana su različita i zanimljiva gledišta na položaj policijskih službenika u Hrvatskoj, te možemo zaključiti da na ovom području ostaje još puno rada i međusobnog razumijevanja svih djelatnika sigurnosnog sektora. U uvjetima gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova ovakvi projekti važan su doprinos ostvarenja Strategije Europa 2020 i njene inicijative “Program za nove vještine i radna mjesta” te Europske strategije zapošljavanja. Konferencija će služiti kao važan temelj za daljnji socijalni dijalog kako bi se što bolje poboljšao položaj policijskih službenika u Hrvatskoj, pri čemu će pomoći radionice o komuniciranju i rješavanju sukoba koje slijede.

Program konferencije: Program konferencije Prezentacije: Ivan Koprić: “Predstavljanje Instituta za javnu upravu” Ivan Koprić: “Perspektive reforme javne uprave do 2020. Ivan Koprić: “Modernizacija hrvatske uprave” Ivan Koprić: “Istraživanje o položaju policajaca u RH u kontekstu gospodarske krize i novih sigurnosnih izazova” Gordana Marčetić: “Etika državnih službenika i socijalni dijalog: posebni osvrt na policijske službenike i socijalni dijalog u policiji” Romea Manojlović: “Upravljanje učinkovitošću rada državnih službenika i mogući utjecaj na socijalni dijalog”