Sjednica Skupštine Insituta za javnu upravu

21.12.2015.

U petak, 18. prosinca 2015. održana je redovna sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić prezentirao je članovima Instituta izvješće o radu Instituta za razdoblje studeni 2013. – studeni 2015. te financijsko izvješće, koji su potom usvojeni.

Uslijedio je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika, tajništva i nadzornog odbora Instituta za razdoblje 2015. - 2017. Za predsjednika Instituta jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je za zamjenicu predsjednika Instituta jednoglasno izabrana izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić.

Kao članovi Tajništva Instituta jednoglasno su izabrani Tatjana Ćorlija Milivojević, dr. sc. Jasmina Džinić, Josip Jambrač, izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. sc. Frane Stanišić, Tomislav Vračić, te dr. sc. Nikola Popović kao glavni tajnik. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. Slaven Ravlić kao predsjednik te Slobodan Ljubišić i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak kao članovi. Predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je članovima Program rada Instituta za naredno dvogodišnje razdoblje, koji je nakon nekoliko prijedloga i komentara jednoglasno usvojen.