Obavijest o dodjeli nagrade „Eugen Pusić“ 2015. godine

25.9.2015.

Institut za javnu upravu iz Zagreba je 24. lipnja 2015. raspisao natječaj za dodjelu nagrade "Eugen Pusić" za najbolji rad u kategorijama mladih znanstvenika i studenata. Cilj nagrade je poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju. Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije, kategoriji studenata i kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina). Dodjeljuje se jedna nagrada, a prijaviti se mogu i radovi više suautora. Na natječaj su prijavljena četiri rada, tri u kategoriji studenata i jedan u kategoriji mladih znanstvenika.

Radove je ocijenilo Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju, dr. sc. Sanja Maleković, znanstvena savjetnica Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu te izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Tajništvo Instituta je 24. rujna 2015. donijelo odluku da se nagrada dodijeli:

A. U kategoriji studenata: Bernardu Markušiću za rad „Primjena vanjskog ugovaranja u resoru obrane: povijesno-funkcionalni pregled i perspektive za primjenu u javnoj upravi Republike Hrvatske“.

B. U kategoriji mladih znanstvenika: Teu Giljeviću za rad „Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja“.

Nagrađeni radovi se upućuju na objavu u znanstveno-stručni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava, a autorima pripada i novčana nagrada, koja će im biti dodijeljena na svečanosti organiziranoj tijekom sjednice Skupštine Instituta u prosincu 2015. O svečanoj dodjeli autori će biti posebno obaviješteni na osobnu adresu pisanim putem.