Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

29.7.2015.

Iz tiska je izašao broj 2/2015 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa odnosi se na lokalnu samoupravu i obuhvaća osam znanstvenih radova pisanih na engleskom jeziku. Norbert Kersting piše o političkoj participaciji na lokalnoj razini fokusirajući se na izbore i referendume. Anamarija Musa, Domagoj Bebić i Petra Đurman u svom radu analiziraju transparentnost i otvorenost hrvatskih gradova, dok Simona Kukovič i Marjan Brezovšek analiziraju e-demokraciju i e-participaciju u lokalnoj samoupravi Slovenije. Rad Colina Copusa bavi se pitanjem ideologije i realizma u lokalnom upravljanju, Ivan Koprić i Mirko Klarić bave se novim razvojima u hrvatskoj lokalnoj samoupravi, a Michele Breuillard proučava razvoj lokalne demokracije u Francuskoj. Dawid Sześciło bavi se participativnim budžetiranjem u Poljskoj, a Ivan Koprić, Daria Dubajić i Tijana Vukojičić Tomić u svom radu analiziraju izbore na regionalnoj razini u Hrvatskoj.

Osim navedenog, u časopisu su u rubrici Aktualne teme objavljena stajališta o otvorenim pitanjima rješavanja problema povrata imovine ili naknade za imovinu bivših zemljišnih zajednica, praksa Županijskog suda u Zagrebu, Upravnog suda u Osijeku te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.