Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

3.2.2015.

Iz tiska je izašao broj 4/2014 časopisa Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration.

Tematika radova objavljenih u novome broju časopisa obuhvaća zaštitu ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima te su u ovom broju objavljeni radovi koji su nastali u okviru zajedničkog hrvatsko-slovenskog projekta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta za državne i europske studije iz Kranja.

U prvome tekstu prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavlja hrvatsko-slovenski projekt Varstvo človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih – Zaštita ljudskih prava u upravnopravnim i sudskim postupcima, nakon čega slijedi blok od pet radova pisanih na hrvatskom, te drugi blok koji sadrži pet radova na slovenskom jeziku. Matej Avbelj bavi se pravnom zaštitom pojedinaca u upravnom pravu Europske unije, Polonca Kovač piše o trendovima u Sloveniji i Europskoj uniji u pogledu participacije i prava na pristup informacijama u upravnom postupku, rad Jerneja Podlipnika bavi se oporezivanjem neprijavljenih dohodaka pojedinaca, Vojko Strahovnik i Gašper Škarja bave se pitanjem etike i integriteta te etičkih kodeksa u javnoj upravi, dok Jernej Letnar Černič u svom radu daje evaluaciju rada slovenskog ombudsmana. Drugi se blok sastoji od pet radova hrvatskih autora. Goranka Lalić Novak piše o pravu na azil u sudskoj praksi, Frane Staničić i Ana Đanić razmatraju pitanje ocjene zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu te praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lana Ofak bavi se pitanjem ograničavanja pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima, Marko Turudić piše o upravnosudskom nadzoru nad regulatornim agencijama za mrežne industrije, a rad Mateje Crnković usmjeren je na pravne ugovore u posebnom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Osim navedenog, u časopisu su objavljena stajališta o prijedlogu Strategije razvoja javne uprave 2014. – 2020., praksa Visokog upravnog suda RH, Upravnog suda u Rijeci i Splitu te niz vijesti o održanim konferencijama i skupovima.