Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava

20.2.2018.

Iz tiska je izašao broj 4/2017 časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration".

Novi broj časopisa sadrži šest znanstvenih radova posvećenih javnom menadžmentu i demokratskoj vladavini. K. Steyvers i A. Heyerick u svome radu predstavlju rezultate vlastitog istraživanja nacionalnizacije lokalne politike u Belgiji. V. Đulabić i D. Čepo pišu u regionalizaciji i sug-regionalnim entitetima te daju smjernice za moguću transformaciju Hrvatske. A. Obolonsky daje osvrt na proces reforme službeničkog sustava u Ruskoj federaciji u zadnjih 25 godina. F. Gardos-Oros objašnjava značenje intergeneracijske pravde, dok S. Ravlić piše o dvojnom državljanstvu daju pritom primjere iz Švedske, Njemačke i Hrvatske. J. Džinić svoj je rad posvetila temi javnog menadžmenta i to mehanizmima upravljanja kvalitetom koji postoje u Španjolskoj, a mogu poslužiti kao inspiracija za Hrvatsku.

Uz ovaj broj časopisa, svim pretplatnicima se na dar dostavlja i poseban stručni prilog koji uz aktualne vijesti sa konferencija i okruglih stolova sadrži i sudsku i upravnu praksu te stručne priloge posvećene agencijama (autor I. Koprić), pravu na pristup informacijama (autorica A. Musa) i novome Zakonu o lokalno samoupravi (autor I. Koprić).