Hrvatska i komparativna javna uprava u najvišoj kategoriji znanstvenih časopisa u Hrvatskoj za društvene znanosti

10.4.2018.

Poštovani čitatelji, autori i prijatelji,

 S velikim vas zadovoljstvom obavještavamo da je naš međunarodni znanstveni časopis Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Adminstration uvršten u svjetsku bazu časopisa Web of Science Core Collection (WoSCC) –Emerging Sources Citation Index (ESCI)  koja se vodi kod Clarivate Analytics’ (http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1848-0357). Time se omogućuje maksimalna vidljivost časopisa koji je sada pretraživ putem svih portala na kojima je indeksirana baza Web of Science Core Collection.

Radovi objavljeni u našem časopisu od ranije se recenziraju još i u sljedećim bazama:

  • HeinOnline (William S. Hein&Co. Inc., Getzville, New York, USA) – uvjet za A1 časopise u polju prava,
  • Worldwide Political Science Abstracts, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Public Affairs Information Service – PAIS International (ProQuest),
  • Political Science Complete, Public Administration Abstracts (EBSCO Publishing, Inc., Ipswich, Massachusetts, USA),
  • Public Administration Database for Accessing Publications in European Languages –PA@BABEL (European Group for PublicAdministration – Groupe Europé enpour l’Adminiistration publique, Brussels, Belgium),
  • International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale (Paris, France),
  • Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZO, Srce &HIDD, Zagreb, Croatia).

Time je sukladno novom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske časopis dobio najviši, A1 status, u svim društvenim znanostima, s tim da su od ranije svi radovi ušli u bazu Hein Online čime se mogu uvrstiti u kategoriju A1 za polje prava. Ulazak u bazu predstavlja veliki uspjeh za časopis te će značajno utjecati na jačanje međunarodne komponente, međunarodne vidljivosti našeg časopisa i autora koji u njemu objavljuju, daljnje podizanje kvalitete radova i međunarodni ugled časopisa. 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da pošalju svoje radove koji se bave javnom upravom i srodnim temama na suradnju. Svi radovi koji se objavljuju u časopisu prolaze postupak dvostruke anonimne recenzije (double blind peer review process) te se objavljuju u nakon primitka dviju pozitivnih recenzija. Postupak predaje, recenzije, uređivanja i prihvaćanja učinili smo potpuno transparentnim primjenom Open Journal sustava na potpuno odvojenoj i autonomnoj internetskoj stranici.

Svi se radovi provjeravaju programom za traženje plagijata, čime jačamo etičku komponentu procesa objavljivanja u našem časopisu. Također, uveli smo praksu da se uz ostale podatke o autorima objavljuje i njihov ORCID identifikator (međunarodni identifikacijski broj znanstvenika). Zahvaljujući upravo uspostavljenoj suradnji s Hrvatskim uredom za DOI radovima se dodjeljuje i DOI broj, što dodatno povećava njihovu međunarodnu dostupnost.

Poziv je otvoren tijekom cijele godine, a radovi se mogu slati putem službene web stranice časopisa (http://ccpa-journal.eu/index.php/ccpa/index) na kojoj se nalaze i pravila pisanja i uređivanja radova da bi bili podobni za podnošenje, kao i arhiva svih prethodno objavljenih brojeva časopisa.