Novi broj časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava"

23.6.2018.

Iz tiska je izašao broj 2/2018 časopisa "Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration".

Novi broj časopisa bavi se migracijom i integracijom stranaca te se u njemu nalazi šest znanstvenih radova podijeljenih u dvije sekcije. U prvom dijelu, posvećenom temi migracije, integracije i vladavine, T. Samahon piše o američkoj migratskoj politici razlikujući između restriktivnih i liberalnih saveznih zemalja te objašnjavajuću Trumpovu politiku. N. Kersting piše o migraciji i integraciji u njemačkim gradovima i politikama koje su oni primjenili. T. Vukojičić Tomić piše o upravljanju raznovršnoću i integaciji, dajući posebni osvrt na EU dokumente.

U drugom bloku, posvećenom izbjegličkoj krizi i javnoj upravi, B. Speer objašnjava načine kako je Austrija reagirala na izbjeglički val i mjere koje je pritom poduzela kao i reakcije na njih. V. Stančetić daje upute za stvaranje izbjegličke politike na području zapadnog Balkana, dok I. Lopižić i G. Lalić Novak pišu o ulozi dekoncentrirane državne uprave u migrantskoj krizi dajući pritom uvid u funkcioniranje dekoncentrirane uloge niza zemalja.

Uz sam časopis, svim pretplatnicima bit će dostavljen i posebni prilog u koje se nalaze aktualne teme (autori I. Koprić i D. Baturina), sudska i upravna praksa te niz vijesti sa događaja vezanih uz javnu upravu.