Poziv na pretplatu za 2019. godinu

15.12.2018.

Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative Public Administration je časopis koji:

  • upoznaje pravnike, politologe, prvostupnike i specijaliste javne uprave i druge stručnjake, državne i lokalne dužnosnike te državne, lokalne i javne službenike s teorijom i praksom javne uprave u Hrvatskoj i inozemstvu
  • upućuje stručnjake, dužnosnike i službenike na rješenja problema u primjeni i provedbi važećih pravnih propisa
  • komentira nove propise i prijedloge novih propisa
  • analizira resorne javne politike i njihove učinke u društvu

Opširnije...