Participativno budžetiranje u Poljskoj: kvazi-referendum umjesto predstavničkog odlučivanja

LOKALNA DEMOKRACIJA

Autor: Dawid Sześciło