Transparentnost i otvorenost lokalnog javnog upravljanja: slučaj hrvatskih gradova

LOKALNA DEMOKRACIJA

Autor: Anamarija Musa; Domagoj Bebić; Petra Đurman;