E-demokracija i e-participacija u slovenskoj lokalnoj samoupravi

LOKALNA DEMOKRACIJA

Autor: Simona Kukovič; Marjan Brezovšek;