Financing Municipal Tasks in Slovenia

LOKALNA SAMOUPRAVA I DEMOKRACIJA

Autor: Boštjan Brezovnik; Žan Jan Oplotnik; Franjo Mlinarič; Srečko Aleksander Padovnik; Mateja Finžgar;