Koncepti izravne primjene i izravnog učinka u pravu Europske unije

JAVNO PRAVO I JAVNA UPRAVA

Autor: Koraljka Sansović