Učinkovitost javne uprave u Hrvatskoj u postupcima odabira projekata sufinanciranih putem fondova Europske unije

UPRAVLJANJE JAVNIM PROJEKTIMA

Autor: Jak��a Puljiz; Sanja Malekovi��; Sanja Ti��ma;