Implementation and Application of Artificial Intelligence in Selected Public Services

DEMOKRACIJA I JAVNO UPRAVLJANJE

Autor: Nikola Štefanišinová; Nikoleta Jakuš Muthová; Jana Štrangfeldová; Katarina Šulajová;