Ispitivanje zadovoljstva komunalnom higijenom u Gradu Rijeci

VODSTVO U JAVNIM SLUŽBAMA I ZADOVOLJSTVO NJIHOVIH KORISNIKA

Autor: Marija Ivani��; Drago Pupavac; Renee ��kuli��;