Utjecaj procesa decentralizacije na jačanje personalnih kapaciteta hrvatske lokalne i područne (regionalne) samouprave

JAVNI MENADŽMENT

Autor: Gordana Marčetić; Iva Lopižić;