Primjena vanjskog ugovaranja u resoru obrane

JAVNI MENADŽMENT

Autor: Bernard Markušić