Kako voditi lokalnu jedinicu: podaci o lokalnim političkim vođama u Sloveniji

DECENTRALIZACIJA I LOKALNA SAMOUPRAVA

Autor: Simona Kukovič