Doprinos Mary Parker Follett teoriji organizacije i menadžmenta

UPRAVNA TEORIJA

Autor: Mirna Puđak