Stajališta Instituta za javnu upravu

STAJALIŠTA O PRIJEDLOGU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE 2014.–2020.

Autor: Ivan Kopri��; Nikola Popovi��;