Stajališta Katedre za upravu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

STAJALIŠTA O PRIJEDLOGU STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE 2014.–2020.

Autor: Ivan Kopri��