Primjena puls metodologije u ispitivanju zadovoljstva građana javnim uslugama

JAVNE SLUŽBE

Autor: Emina Ahmetovi��; Medina Ahmedi��; Almira Muharemovi��; Edina No��inovi��; Aleksandar Dragani��; Vesna Kati��; Edin Islamovi��;