demokratski deficit suradnje lokalnih jedinica; Europska povelja o gradovima; Kongres lokalnih i regionalnih vlasti;

POJMOVNIK

Autor: Dra��en ��krti��