Institucionalizacija organizacijskog polja i utjecaj institucionalne logike upravnog sustava na prijenos i interpretaciju pravila polja: azil kao studija slučaja

UPRAVNA TEORIJA

Autor: Goranka Lali�� Novak