Pusićeva teorijsko-metodološka polazišta u istraživanju javne uprave: kontinuitet i/ili diskontinuitet

AKADEMIK EUGEN PUSIĆ

Autor: Stjepan Ivani��evi��