Danski model novog javnog menadžmenta – može li poslužiti kao uzor Hrvatskoj?

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Romea Manojlović Toman