Javno-privatno partnerstvo u funkciji zadovoljavanja javnih potreba

RECENZIRANI RADOVI

Autor: Ana Marija Persoli