javnopravno tijelo; kolegijalno tijelo; potvrda; prethodno pitanje u upravnom postupku; povrat u prijašnje stanje; rješenje; službena osoba; stranka; sukob nadležnosti; upravni postupak; zaključak; žalba

POJMOVNIK

Autor: Dario Đerđa